Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 03630419 čistenie potrubia a monitorovanie 996,00 s DPH 5/1900010 15.04.2019 MP KANAL service s. r. o. Základná škola, Študentská 1446/9, Snina Mgr. Ivan Bandurčin riaditeľ školy
Faktúra 1311900010 prenájom nebytových priestorov 36,08 s DPH 1/2018 12.04.2019 Základná škola Študentská Ing. Andrea Žeňuchová
Faktúra 7292605823 Odber elektrickej energie 667,93 s DPH 5100316420C 11.04.2019 VSE a.s., Košice
Faktúra FV/201902628 kancelársky papier 293,00 s DPH 5/1900011 10.04.2019 Kridla, s. r. o.
Faktúra 2019097 tonery 239,00 s DPH 5/1900012 09.04.2019 Ing. Katarína Gerbocová
Faktúra 119039020 Potraviny 703,34 s DPH 503000 08.04.2019 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina
Faktúra 8230174048 Telefónne poplatky ZŠ 29,00 s DPH 2030466650 08.04.2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava Základná škola, Študentská 1446/9, Snina
Faktúra 8230174076 Telefónne poplatky ŠJ 31,18 s DPH 2029868017 08.04.2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava Základná škola, Študentská 1446/9, Snina
Faktúra BZ5191208 Zber a odvoz odpadu ŠJ 2019/03 44,64 s DPH 2017/EO1936E 05.04.2019 ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
Faktúra 3511900003 vecná réžia 3/2019 1 225,50 s DPH 05.04.2019 Základná škola Študentská Základná škola, Študentská 1446/9, Snina Mgr. Ivan Bandurčin riaditeľ školy
Faktúra 190100344 Potraviny 219,17 s DPH 005/2018-003 05.04.2019 Miroslav Maciboba - MIRON-EX, Snina Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina
Faktúra 20190653-2 seminár Elektronická schránka školy 60,00 s DPH 05.04.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina Mgr. Ivan Bandurčin riaditeľ školy
Faktúra 119035810 Potraviny 77,98 s DPH 503000 05.04.2019 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina
Faktúra 9170011903 Odber tepla a ohrev TÚV 3/2019 4 085,95 s DPH 917 05.04.2019 Teplo GGE s.r.o. Základná škola, Študentská 1446/9, Snina
Objednávka 5/1900012 tonery s DPH 05.04.2019 Ing. Katarína Gerbocová Základná škola, Študentská 1446/9, Snina Mgr. Ivan Bandurčin riaditeľ školy
Faktúra 119037166 Potraviny 231,70 s DPH 503000 04.04.2019 Bidfood Slovakia s.r.o. Školská jedáleň, Základná škola, Študentská 1446/9, Snina
Faktúra 42/2019/H Služby BOZP, zdrav. dohľad 2,3/2019 100,00 s DPH 09/2017/Hu 03.04.2019 Ing. Peter Huray Základná škola, Študentská 1446/9, Snina
Faktúra 621901445 Servisné služby KORWIN 3/2019 15,60 s DPH 239/2012 02.04.2019 DATALAN a.s., Bratislava Základná škola, Študentská 1446/9, Snina
Faktúra 1019040408 výkon zodpovednej osoby 4/2019 48,00 s DPH ZO/2018A9884-1 02.04.2019 osobnyudaj.sk, s. r. o. Základná škola, Študentská 1446/9, Snina
Faktúra 8180131223 Odber zemného plynu 4/2019 58,00 s DPH 952786 02.04.2019 SPP a.s., Bratislava Základná škola, Študentská 1446/9, Snina
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4201

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
    Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
    Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

Fotogaléria