Navigácia

Historia školy Zameranie školy

               Prvé roky existencie

 

Základná škola na Študentskej ulici bola zriadená v šk.roku 1956/57, ako Desaťročná stredná   škola a súčasne ako druhá škola tohto  druhu v Snine. V roku 1963 došlo k administratívnemu rozčleneniu pôvodnej DSŠ na ZDŠ a SVŠ. V tom istom roku sa SVŠ presťahovala do iných priestorov.

 

II. ZDŠ bola spádovou školou   pre  obce   Pichne a Pčoliné, prevažne s  obyvateľmi ukrajinskej národnosti. Z tohto dôvodu bola  dvojjazyčnou školou. V každom ročníku bola zriadená jedna trieda s vyučovacím jazykom ukrajinským. Po vybudovaní školy v Pčolinnom došlo k odlivu žiakov so záujmom o triedy s vyučovacím jazykom ukrajinským a od roku 1982 je školou s vyučovaním ukrajinského jazyka, ktorý sa vyučuje len ako nepovinný predmet.

 

Z kroniky čítame, že v šk.r. 1965/66 mala škola 379 žiakov a učilo na nej 30 učiteľov. Tak, ako rozvíjalo mesto Snina, rástol počet obyvateľov, zvyšoval sa aj počet žiakov na škole. V šk.r.1973/74 navštevovalo našu školu až 1040 žiakova pracovalo na nej 51 pedagogických pracovníkov. Žiaci sa vyučovali v dvoch smenách. V roku 1978 bola zriadená IV. ZŠ na Budovateľskej ul. a časť žiakov a učiteľov odišli na túto školu. Školský rok 1978/79 začínalo 493 žiakov, 27 učiteľov a bolo zrušené dvojsmenné vyučovanie.

  

     Riaditeľmi školy boli:                        

1956 - 1962 p. František Jelen                                              

1962 - 1984 p. Ivan Lazorík

1984 - 1992 p. Ján Mato-Lukáč

1992 - 1996 p. Peter Koršňák

1996 - 1999 p. Drahoslava Luptáková

1999 - 2016 p. Peter Koršňák

2017 - doteraz p. Ivan Bandurčin

  


          

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
    Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
    Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

Fotogaléria