Navigácia

 • Výstup na Choč

  Víkend 26. apríla – 28. apríla 2019 bol zaujímavý nielen svojim premenlivým počasím, ale predovšetkým tým, že zdatní žiaci a žiačky našej školy, od prvého až po deviaty ročník, zdolali vrchol Choča.  Hlavný stan – ubytovanie mali v penzióne Gejdak v Ružomberku. Cesta do Ružomberka bola príjemná, zaliata slnečnými lúčmi. Tie sa však potom na dlhú dobu schovali za mraky a pri ceste domov za neutíchajúci dážď. Ani ten nám nezabránil, aby sme napokon prekonali takmer 1000 metrové prevýšenie a vo výške 1611 m.n.m. vystúpili na Veľký Choč. Za naše úsilie sa nám odmenil zriedkavými výhľadmi v hmle a skúpom teple z ťažko sa predierajúcimi lúčmi slniečka. Posilnení zásobami z batôžkov a obohatení o nový zážitok, sme sa v plnom počte a v zdraví vrátili do penziónu, kde nás už čakala chutná večera. Už teraz sa tešíme na nové turistické dobrodružstvá a zážitky.

 • Malý futbal mladších žiakov

  Dňa 30.4.2019 sa uskutočnilo okresné kolo v malom futbale mladších žiakov. Turnaj sa odohral na ihrisku s umelou trávou na štadióne MFK Snina systémom ,,každý s každým“. Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev základných škôl zo sninského okresu.Naši futbalisti skončili na 1. mieste, keď ich porazili iba žiaci zo ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina 4:3. Zvíťazili sme nad ZŠ Komenského 1:0,CZŠ Belá n/C 4:0 a taktiež nad ml. žiakmi zo Stakčína 5:0. Naše družstvo tvorili: A. Harmanský  6. B, M. Pešta 6. A, F. Juško  6. A, K. Ihnát 6. B, R. Leňko 5. A, L. Tkačuk 5. A, F.Voľanský  3. A, S. Vozár  4. A, D. Durkaj 4. C, M. Durkaj 4. C. Blahoželáme!

 • Memoriál Juraja Mochorovčáka v šachu

  30.4.2019 sa v priestoroch spoločenskej miestnosti ZŠ Budovateľskej v Snine odohral 11. ročník Memoriálu Juraja Mochorovčáka v šachu. Zúčastnili sa ho aj žiaci našej školy. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V chlapčenskej kategórii sme získali 5 ocenení, v dievčenskej 3. Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený Ján Hudák 4. A, ktorý vo svojej kategórii nenašiel premožiteľa. Konečné poradie:

  Dievčatá 4. - 5. ročník

  1. miesto - Nella Hricková 5. A

  2. miesto - Vanessa Kocúrová 4. A

  3. miesto - Michaela Čornaničová 4. A

  Chlapci 1. - 3. ročník

  2. miesto - Timur Pacoľak 2. A

  3. miesto - Filip Tomek 2. A

  Chlapci 4. - 5. ročník

  1. miesto - Ján Hudák 4. A

  2. miesto - Alex Sičák 4. A

  3. miesto - Aurel Huňara 5. B

  Viťazom srdečne blahoželáme!

 • OK Biologickej olympiády, kat. D

  Dňa 25.4.2019 sa uskutočnilo obvodné kolo Biologickej olympiády, kategória D (6. - 7. ročník). V projektovej časti sa na 1. mieste umiestnila Sofia Kulíková 7. B a na 2. mieste Nicole Mokráň 7. B. V prakticko-teoretickej časti sa na 4. mieste umiestnila Sára Sičáková 7. B a na 5. mieste Lenka Nemanová 7. B. Zúčastneným žiačkam srdečne blahoželáme.

 • OK Biologickej olympiády, kat. E

  Dňa 16.4.2019 sa uskutočnilo obvodné kolo Biologickej olympiády, kategória E - Poznaj a chráň. Z našej školy sa v odbore zoológia umiestnila na 3. mieste Nella Hricková 5. A a na 4. mieste Anna Mária Pažurová 5. B. Súťažiacim srdečne blahoželáme.

 • Riaditeľské voľno - 29. 4. 2019

  Riaditeľstvo  Základnej  školy   na   Študentskej  ulici   v   Snine  oznamuje,  že  dňa  29. apríla 2019  podľa zákona 245/2008 § 150 ods. 5, vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 a 518/2010 udeľuje žiakom riaditeľské voľno z dôvodu pravoslávnych sviatkov Veľkej noci.

 • Deň Zeme

  Dňa 25. 4. 2019 vytvorili žiaci 2. B projekt "Chráň svoju Zem vlastnými rukami". Spoločnými silami vymaľovali zemeguľu. Vložili do nej svoje obkreslené a vystrihnuté dlane, na ktoré nakreslili riešenie, ako by oni sami vedeli našu Zem ochrániť. O tejto problematike aj poctivo a vecne diskutovali.

 • Súťaž "Mladý záchranár CO"


  Dňa 25.4.2019 sa v areáli Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru Humenné uskutočnil ďalší ročník súťaže "Mladý záchranár CO". Nové súťažné družstvo v zložení: Patrik Tkačuk, Boris Bober, Karin Gajdošová a Tamara Haburajová (všetci 7. B) sa v konkurencii 8 škôl umiestnilo na krásnom 4. mieste so súčtom 542 bodov, iba 2 body od stupňa víťazov. Srdečne blahoželáme!

 • Zápis žiakov do 1. ročníka

  Vážení rodičia!

   

  Riaditeľstvo  Základnej  školy  na Študentskej ulici v Snine oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 1. apríla 2019 až 30. apríla 2019 na sekretariáte školy. K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

  Škola ponúka:

  • vyučovanie    cudzieho    jazyka  (anglický   jazyk) od  1. ročníka základnej školy,
  • posilnenie vyučovania matematiky a prírodovedných predmetov od 5. ročníka základnej školy,
  • vyučovanie pomocou počítačov a interaktívnych tabúľ,
  • možnosť navštevovať krúžky záujmovej činnosti v rámci vzdelávacích poukazov (počítačový, dejepisný, geografický, prírodovedný, športové krúžky, jazykové krúžky, matematické, hudobné a iné), navštevovať Športové stredisko šermu a zúčastňovať sa činnosti v rámci Detskej organizácie Fénix,
  • možnosť navštevovať školský klub detí v ranných hodinách v čase od 6.30 hod.
 • Venujte nám 2% dane

  Vážení rodičia a priatelia školy!

  Touto cestou by sme Vás chceli poprosiť o poukázanie 2% dane zo svojich príjmov nášmu Rodičovskému združeniu pri ZŠ študentskej. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno–vzdelávacieho procesu v škole.

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% dane z Vašich príjmov, tlačivá nájdete na sekretariáte školy alebo si ich môžete stiahnuť zo stránky školy.

  Ďakujeme za pochopenie a podporu

  Tlačivá:

  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane FO

  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

 • Veľkonočné prázdniny (18. 4. 2019 - 23. 4. 2019)

  Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 18.4.2019 a končia v utorok 23.4.2019. Vyučovanie začne v stredu 24.4.2019. Želáme Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.

 • Dlhodobá liga v šachu - 7. kolo

  25.4.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili 7. kola dlhodobej ligy v šachu. 64 žiakov ZŠ a OSG zo sninského okresu súťažilo v šiestich kategóriách. Tentoraz sme žiskali 6 prémií - 1. zlatú, 3 strieborné a 2 bronzové. Najlepší výkon z našich chlapcov podal Ján Hudák 4. A, ktorý bol vyhlásený ako tretí najlepší hráč turnaja. V prvej desiatke sa umiestnil aj Jakub Surmaj 9. A. Z dievčat sa najviac zadarilo Ivane Telvákovej 8. A, ktorá, obsadila 17. miesto v celkovom poradí. Výsledky 7. kola:

  Chlapci 1. - 4. ročník

  1. miesto - Ján Hudák 4. A

  2. miesto - Timur Pacoľak 2. A

  3. miesto - Alex Sičák 2. A

  Dievčatá 1. - 4. ročník

  2. miesto - Vanessa Kocúrová 4. A

  Dievčatá 8. - 9. ročník

  2. miesto - Ivana Telváková 8. A

  3. miesto - Viktória Šmajdová 9. A

  Víťazom srdečne blahoželáme!

 • Exkurzia VSE

  Už je to tu! Ešte v máji 2018 sme sa zúčastnili kultúrno-spoločenského podujatia Školfest v Košiciach, kde žiaci našej školy vyhrali 1. cenu – návštevu Východoslovenských  elektrárni.  Takmer po roku sme si vybrali hlavnú výhru. Po náročnom dohadovaní termínov nastal deň, kedy sa žiaci v troch skupinách „rozbehli“ do elektrární a distribúcie elektrických sietí v Rozhanovciach, Lemešanoch a Humennom.

  Šiestaci  a siedmaci navštívili bioplynovú stanicu v Rozhanovciach. Žiaci sa dozvedeli o produkcii bioplynu fermentáciou silážnej biomasy. Bioplyn vyrobí  ročne vyrobí okolo 8 GWH elektrickej energie, čo je ročná spotreba asi 3 700 domácností. 

  Žiaci  4.B, 5.A a 5.B triedy sa v Lemešanoch dozvedeli o distribúcii elektrickej energie do domácností. Najviac ich zaujali ukážky zisťovania porúch na elektrickom vedení a ukážky elektrických výbojov.

  Štvrtáci a žiaci 3.C navštívili elektrárne v Humennom. Dozvedeli sa o rozvodnej sieti, parku generátorov, výrobe a distribúcií elektrickej energie. Vyskúšali si ako sa jazdí na štvorkolkách, ktoré slúžia pracovníkom predovšetkým na pohyb v teréne. Najväčším zážitkom bola, pod dozorom odborníkov, jazda na vysokozdvižnej plošine.

  Žiaci, či už boli v Rozhanovciach, Lemešanoch, či v Humennom, si odniesli množstvo nových zaujímavých poznatkov a veľa neopakovateľných zážitkov.

 • Okresné kolo vo florbale

  Dňa 16. 3. 2019 sa v mestskej športovej hale uskutočnilo okresné  kolo vo florbale žiakov základných škôl. Naši chlapci podali vynikajúci výkon, keď nenašli premožiteľa ani v jednom zo svojich 4 zápasov. Gratulujeme.

  Súpiska tímu: Šimon Országh 8.A, Patrik Švajka 9.A, Adrián Tóth 7.A, Matúš Lajtár 9.B, Adam Minich 9.A, Tomáš Špitalik 8.A, Peter Fedorco 8.A, Jakub Suchý 8.A, Juraj Kolomazník 9.A, Jakub Penkert 9.A

 • Hľadanie veľkonočného pokladu


  Už štvrtý rok sa žiaci z ŠKD sninských základných škôl stretávajú v parku  pri hľadaní veľkonočného pokladu. V prvej časti sme hľadali vajíčka. Za každú skupinu boli vyhodnotení tí, ktorí našli najviac vajíčok. Z nášho ŠKD to boli Števko Miško, Simonka Dutková a Tobias Kulik. V druhej časti tohto zábavno-súťažného popoludnia žiaci prechádzali piatimi stanovišťami, na ktorých plnili rôzne úlohy. Deti sa do sýtosti vyšantili a zabavili.

 • Nežabec


  V sobotu 6. 4. sme absolvovali túru na Nežabec (1023 m.n.m.). Cesta začala v Zemplínskych Hámroch a pokračovala cez Tri tably, Sninský kameň, Nežabec, Konské a Rybníky do Sniny. Všetci cestu zvládli bez väčších problémov, síce s premočenými nohami, lebo miestami bolo viac ako meter snehu. Počasie sme mali dobré, až na konci cesty nám začalo pršať. Prešli sme 21 km s prevýšením 781 m. Pochvala za zvládnutú cestu patrí všetkým, no najmä najmladším účastníkom Tomášovi Harmaňošovi a Bianke Sidorovej.

 • Cyklistika Pčoliné


  V piatok 5. 4. sme sa vybrali na opekačku do Pčoliného na bicykloch. Cesta nám ubehla bez problémov až na defekt cestou späť. Počasie nám vyšlo, nebolo ani chladno, ani teplo.

 • Technické múzeum Košice - exkurzia


  Žiaci prvého, tretieho a štvrtého ročníka sa 27. marca 2019 zúčastnili exkurzie do Technického múzea v Košiciach. Cieľom podujatia bola komentovaná prehliadka výstavy pod názvom Wolfgang von Kempelen  - bratislavský da Vinci. Žiaci sa oboznámili s prácou a významom rakúskeho úradníka, konštruktéra a vynálezcu. Svoje úsilie venoval zostrojeniu prístroja napodobňujúceho ľudský hlas, tlačiarni pre nevidomých. Najväčším jeho vynálezom bol jeho stroj nazývaný Turek. Kempelen ho vydával za dômyselný šachový automat.

  Súčasťou prehliadky bola aj expozícia Aurela Stodolu, kde žiakov zaujali práve parné turbíny, elektrické zariadenia, model Oravskej priehrady a hlavne maketa vodného diela Dobšiná, ktoré mnohí poznali z pobytu v škole v prírode v danej lokalite.

 • Riaditeľské voľno - 3.4.2019

  Riaditeľstvo  Základnej  školy   na   Študentskej  ulici   v   Snine  oznamuje,  že  dňa  3. apríla 2019  podľa zákona 245/2008 § 150 ods. 5, vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 a 518/2010 udeľuje žiakom riaditeľské voľno z dôvodu konania Testovania 9-2019.

 • Môj obľúbený knižný hrdina - výtvarná súťaž

  Do galérie Môj obľúbený knižný hrdina - výtvarná súťaž boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
 • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
  Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

Fotogaléria