Navigácia

Navigácia

  Streda 21. 10. 2020
  Počet návštev: 2395429

  Vitajte na stránkach našej školy

   

   

  Novinky

  • Vážení rodičia,

   Vzhľadom na nové opatrenia o neorganizovaní činnosti ŠKD aj v poobedňajších hodinách a ak bude prevádzka nevyhnutná, minimalizovať miešanie detí z jednotlivých tried upravujeme činnosť oddelení následovne:

   Oddelenia vychovávateliek v budove škd budú vykonávať svoju činnosť iba pre deti z kmeňových tried, v ktorých prebieha vyučovanie v doobedňajších hodinách.

   p. Čokynová - 1.A, p. Barteková - 1.B, p. Nemčišinová - 1.C, p.Bandurová - 2.B, p. Andrejčíková -2.A

   Žiaci ostatných tried budú vykonávať svoju výchovnú činnosť ŠKD pri suplujúcom učiteľovi vo svojich triedach v hlavnej budove. Pri vyzdvihnutí svojich detí z hlavnej budovy zvoňte na elektronického vrátnika pri vchode, resp. volať na školský mobil: 0911438008

  • Počas rokovania ústredného krízového štábu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling oznámil, že so zhoršujúcou sa situáciou s počtom nakazených ochorením Covid-19 sa od 12.10.2020 upravujú opatrenia pre školy.

   Pre základné školy bude nosenie rúšok povinné pre prvý a druhý stupeň. Výnimka z nosenia rúšok bude platiť pre nepočujúcich, autistické deti či deti s mentálnymi poruchami.

   V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä:

  • Na 19.9.2020 bol vyhlásený Svetový čistiaci deň, a v tejto súvislosti spolu s iniciatívou Upracme Slovensko a projektom Vezmi si ma! OZV Envi-pak sa do tejto aktivity zapojila v piatok 18.9. aj naša škola.

   Žiaci 5. až 9. ročníkov upratovali brehy Pčolinky medzi mostami na Kukučínovej a Jesenského ulici.

  • V súvislosti s aktualizovaným obsahom organizácie a podmienok výchovy

   a vzdelávania v ZŠ zo 16.9.2020 https://www.minedu.sk/data/att/17288.pdf

   a odporúčaním neorganizovať ani poobednú činnosť ŠKD, riaditeľstvo školy

   týmto žiada rodičov (hlavne 3.- 4. ročníkov), aby podľa možnosti zvážili

   nutnosť dávať deti do družiny.

   Našou snahou je minimalizovať premiešavanie detí z jednotlivých tried.

  • V období od 15.9. - 23.9. naďalej platí v ŠKD neorganizovanie činnosti v ranných hodinách - ranné schádzanie detí a činnosť jednotlivých oddelení prebieha v čase od 11:15 do 16:00.

   Takýto režim je možne predĺžiť v zavislosti od meniacej sa situácie, nariadení a odporúčaní hlavného hygienika.

  • Činnosť ŠKD počas obdobia od 2.9.2020 do 14.9.2020, kedy platí upravený špeciálny režim, bude fungovať v čase od 11:15 do 16:00.

   Takýto režim je možné predĺžiť v závislosti od nariadení MŠ SR a hlavného hygienika SR.

   Škola neorganizuje činnosť ŠKD v ranných hodinách - ranné schádzanie detí.

   Zápisné lístky do ŠKD budú v deň nástupu do školy 2.9. rozdávať žiakom triedni učitelia.

   Škola si vyhradzuje právo, v prípade naplnenia oddelenia pri konkrétnej p. vychovávateľke, zaradiť žiaka do iného oddelenia.

  • Od 2. 9. 2020 prebieha riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre všetkých žiakov povinná.

   Čas príchodu a organizácia prvého dňa – začiatku školského roka 2.9.

   2. až 4. ročníky prichádzajú do školy v čase od 8.00 – do 8.30

   5. až 9. ročníky prichádzajú do školy v čase od 8.30 – do 9.00

   Všetci žiaci po absolvovaní ranného filtra a preukázaní sa vyplneným a podpísaným zdravotným dotazníkom Zdravotny_dotaznik-nastup_do_skoly.docx odchádzajú do svojej triedy, kde ich preberá triedny učiteľ.

  • Z dôvodu uzavretia školského roka v rámci ŠJ oznamujeme rodičom, že odhlásiť žiaka z obedov je možné do stredy 24.06.2020. Za pochopenie ďakujeme.

  • Vážení rodičia, milí žiaci

   na základe rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 16.6.2020, s účinnosťou od 22.6.2020 obnovujeme činnosť školy pre žiakov 6. - 9. ročníkov.

   Čas nástupu do školy: 7.40

   Členenie vyučovacích dní:

   Pondelok, utorok - vyučovanie podľa rozvrhu tried, s úpravou: 1.- 3. ročníky 4 vyučovacie hodiny, 4. - 6. ročníky 5 vyučovacích hodín, 7. - 9. ročníky 6 vyučovacích hodín.

   Streda, štvrtok - odovzdávanie a preberanie učebníc

   Ostatné dni podľa pokynov triednych učiteľov.

  • Ukážky prác žiakov počas dištančného vzdelávania 1. a 2. ročníkov z tried uč. Mihálikovej

  • Vážení rodičia, milí žiaci,

   predkladáme Vám odsúhlasené a ucelené kritéria na hodnotenie počas dištančného vzdelávania a kritéria záverečného hodnotenia na vysvedčenie.

   Kriteria_hodnotenia_Covid_19.docx

  • Vážení rodičia,

   na základe rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 9.6.2020, s účinnosťou od 15.6.2020 obnovujeme činnosť oddelení ŠKD v pôvodnom zložení žiakov pri svojej vychovávateľke.

   Vzdelávacia činnosť v doobedňajších hodinách bude prebiehať tiež v pôvodných triedach pri svojej triednej učiteľke, naďalej v blokovej forme.

   Upravujeme čas príchodu do školy: všetci žiaci prítomní v škole začínajú vyučovanie 7:40

   Stanovený čas ukončenia vyučovania sa nemení (1-2 ročníky 11:00, 3-4 r. o 11:30, 5r. o 12:00).

  • Ponúkame Vám ukážky prác z výtvarnej výchovy žiakov uč. Talarovičovej na tému Land Art

  • Vážení rodičia,

   v súvislosti s neúplne otvorenou prevádzkou školy a znemožnením prístupu iných osôb do priestoru školy sa avízovaný zber papiera prekladá na začiatok budúceho školského roka (október).

   Ďakujeme za pochopenie

  • Vážení rodičia,

   v priloženom dokumente zverejňujeme Pokyn riaditeľa školy, ktorý upravuje podmienky prevádzky a vnútorný režim otvorenia školy, ŠKD a školskej jedálne od 1.6.2020.

   POKYN_RIADITELA_SKOLY_1.6.2020.pdf

   Znova prikladáme odkaz na vyhlásenie o bezinfekčnosti, potrebný pri nástupe.

   Vyhlasenie_ZS-Covid_19.pdf

  • Vážení rodičia,

   na základe zverejnených dokumentov na web ucimenadialku.sk pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020 (https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol) a v nadväznosti na realizovaný prieskum medzi rodičmi dotknutých ročníkov od 1.6.2020 otvárame našu školu pre prihlásených žiakov 1. – 5. ročníka za nasledovných podmienok:

   Základné informácie

   1. Prvý deň vstupuje žiak do školy len na základe v
  • Ukážky výtvarných prác žiakov uč. Mihálikovej

  • Práce žiakov uč. Talarovičovej na tému "Deň matiek- darček pre moju mamu"

  • Ukážky prác žiakov 8.a 9. ročníkov uč. Talarovičovej na tému "Kompozícia fotografie".

  • ZBER PAPIERA BUDE!

   Vážení rodičia, milí žiaci,

   v tomto období každoročne organizujeme zber papiera a chceme v tom pokračovať aj v tomto šk. roku. Mimoriadne opatrenia v súvislosti s Covid-19 a prerušené vyučovanie nám to ale nedovoľujú. Avšak súčasná situácia naznačuje, že sa do školy čoskoro vrátime. Preto do týždňa po skončení karantény zber papiera oficiálne vyhlásime. Z toho dôvodu Vás prosíme, aby ste sa nezbavovali nazbieraného papiera v domnení, že zber nebude.

   Ďakujeme

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
   Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
   Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

  Fotogaléria