Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Ivan Bandurčin Rozvrh
Riaditeľ školy
 
 
Mgr. Nadežda Janečková Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: 1.A
Zástupca v triede: 1.B
Zástupca v triede: 1.C
Zástupca v triede: 2.A
Zástupca v triede: 2.B
Zástupca v triede: 3.A
Zástupca v triede: 3.B
Zástupca v triede: 3.C
Zástupca v triede: 4.A
Zástupca v triede: 4.B
Zástupca v triede: 4.C
 
 
Mgr. Marta Birková Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: 5.A
Zástupca v triede: 5.B
Zástupca v triede: 5.C
Zástupca v triede: 6.A
Zástupca v triede: 6.B
Zástupca v triede: 7.A
Zástupca v triede: 7.B
Zástupca v triede: 8.A
Zástupca v triede: 8.B
Zástupca v triede: 9.A
Zástupca v triede: 9.B
Zástupca v triede: 9.C
 
 
Mgr. Emília Kimáková Rozvrh
Výchovná poradkyňa
Triedna učiteľka: 8.B
 
 
Mgr. Jana Bajusová Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Mgr. Pavel Bakajsa Rozvrh
Triedny učiteľ
Triedny učiteľ: 5.B
 
 
PaedDr. Mária Bobelová Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Mgr. Iveta Cenknerová Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 3.B
 
 
Ing. Iveta Fečíková Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 9.A
 
 
PaedDr. Anna Galandová Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 7.B
 
 
Mgr. Erika Gerbócová Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 1.B
 
 
Mgr. Ľudmila Gicová Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Mgr. Eva Grňová Rozvrh
Triedna učiteľka
 
 
Mgr. Jana Harmaňošová Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 4.C
 
 
Mgr. Jaroslav Kimák Triedny učiteľ
Triedny učiteľ: 5.C
 
 
Mgr. Kristína Krupová Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 9.C
 
 
Mgr. Božena Kucerová Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 2.A
 
 
Mgr. Daniel Lupták Rozvrh
Triedny učiteľ
Triedny učiteľ: 4.B
 
 
Mgr. Marián Pčola Rozvrh
Triedny učiteľ
Triedny učiteľ: 6.A
 
 
MVDr. Erika Petříková Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 6.B
 
 
Mgr. Katarína Petříková Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 1.C
 
 
Mgr. Mária Plišková Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
Mgr. Slavomíra Slivková Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 1.A
 
 
Mgr. Jana Ščerbáková Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 2.B
 
 
Mgr. Ľubica Talarovičová Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 3.A
 
 
RNDr. Jarmila Venhačová Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 9.B
 
 
PaedDr. Jana Vološinová Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 3.C
 
 
Mgr. Daniela Bakajsová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Bednárová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ladislav Drozd Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Renáta Drozdová Učiteľka
 
 
PaedDr. Zoja Husťáková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Eduard Chrin Rozvrh
Učiteľ
 
 
PaedDr. Gabriela Kapko Mikulák Učiteľka
 
 
Mgr. Tatiana Kerekaničová, PhD. Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Adriana Kubalíková Učiteľka
 
 
Ing. Ľubica Paločková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Sylvia Prejsová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Prokopová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Marta Andrejčíková Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Renáta Bandurová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Gabriela Barteková Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Jana Čokynová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Adriana Nemčišinová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Erika Bandurčinová Rozvrh
Pedagogická asistentka
 
 
Bc. Jaroslav Gruber Rozvrh
Pedagogický asistent
 
 
Bc. Beáta Pľutová Rozvrh
Pedagogická asistentka

© aScAgenda 2019.0.1175 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2019

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
    Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
    Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

Fotogaléria