Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Ivan Bandurčin Rozvrh
Riaditeľ školy
 
 
Mgr. Nadežda Janečková Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: 1.A
Zástupca v triede: 1.B
Zástupca v triede: 1.C
Zástupca v triede: 2.A
Zástupca v triede: 2.B
Zástupca v triede: 2.C
Zástupca v triede: 3.A
Zástupca v triede: 3.B
Zástupca v triede: 3.C
Zástupca v triede: 4.A
Zástupca v triede: 4.B
 
 
Mgr. Marta Birková Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: 5.A
Zástupca v triede: 5.B
Zástupca v triede: 5.C
Zástupca v triede: 6.A
Zástupca v triede: 6.B
Zástupca v triede: 7.A
Zástupca v triede: 7.B
Zástupca v triede: 7.C
Zástupca v triede: 8.A
Zástupca v triede: 8.B
Zástupca v triede: 9.A
Zástupca v triede: 9.B
 
 
Mgr. Emília Kimáková Rozvrh
Výchovná poradkyňa
 
 
Mgr. Jana Bajusová Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 5.C
 
 
Mgr. Pavel Bakajsa Rozvrh
Triedny učiteľ
Triedny učiteľ: 7.B
 
 
Mgr. Daniela Bakajsová Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 6.B
 
 
PaedDr. Mária Bobelová Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Mgr. Iveta Cenknerová Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 3.A
 
 
Ing. Iveta Fečíková Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 6.A
 
 
PaedDr. Anna Galandová Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 9.B
 
 
Mgr. Kamila Gaľová Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Mgr. Erika Gerbócová Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 3.B
 
 
Mgr. Ľudmila Gicová Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Mgr. Eva Grňová Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 2.B
 
 
Mgr. Veronika Grňová Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 1.B
 
 
Mgr. Jana Harmaňošová Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 4.B
 
 
Mgr. Jaroslav Kimák Rozvrh
Triedny učiteľ
Triedny učiteľ: 7.C
 
 
Mgr. Božena Kucerová Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 2.A
 
 
Mgr. Daniel Lupták Rozvrh
Triedny učiteľ
Triedny učiteľ: 3.C
 
 
Ing. Ľubica Paločková Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
Mgr. Marián Pčola Rozvrh
Triedny učiteľ
Triedny učiteľ: 8.A
 
 
MVDr. Erika Petříková Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 8.B
 
 
Mgr. Katarína Petříková Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 1.C
 
 
Mgr. Slavomíra Slivková Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 1.A
 
 
RNDr. Jarmila Venhačová Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 5.B
 
 
PaedDr. Jana Vološinová Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: 2.C
 
 
Mgr. Eduard Chrin Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Tatiana Kerekaničová, PhD. Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Kristína Krupová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Eva Mihaliková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Sylvia Prejsová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jaroslava Šaffová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Marta Andrejčíková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Renáta Bandurová Vychovávateľka
 
 
Gabriela Barteková Vychovávateľka
 
 
Jana Čokynová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Adriana Nemčišinová Vychovávateľka
 
 
Erika Bandurčinová Rozvrh
Pedagogická asistentka
 
 
Bc. Jaroslav Gruber Rozvrh
Pedagogický asistent
 
 
Bc. Beáta Pľutová Rozvrh
Pedagogická asistentka

© aScAgenda 2021.0.1242 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.10.2020

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
    Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
    Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

Fotogaléria