Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Grňová
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Petříková
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Božena Kucerová
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Grňová
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Vološinová
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Cenknerová
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Gerbócová
3.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniel Lupták
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľubica Paločková
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Harmaňošová
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kamila Gaľová
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Jarmila Venhačová
5.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Bajusová
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Iveta Fečíková
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Bakajsová
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mária Bobelová
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Pavel Bakajsa
7.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaroslav Kimák
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Pčola
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ MVDr.Erika Petříková
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Gicová
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Anna Galandová

© aScAgenda 2021.0.1242 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.10.2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
    Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
    Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

Fotogaléria