Navigácia

 Súťaž v dáme

 

 Spev ľudových piesní

Deti v našej ŠKD rady spievajú, a tak sme pripravili súťaž „Spievame ľudové piesne“. Touto súťažou si pripomíname tradície našich predkov a hodnoty slovenského folklóru. Naše deti sa premenili na spevákov a speváčky. Zavítala k nám aj mama jednej našej žiačky, pani Peťová, ktorá bola semifinalistkou slovenskej televíznej súťaže „ SUPERSTAR SLOVENSKO“. Porota mala ťažkú úlohu vybrať najlepších.

1. - 2. ročník:

1. miesto - Andrejčíkvá Nina

2. miesto - Peťová Miriam, Naščáková Bianka

3. miesto - Čopíková Petra

3. - 5. ročník

1. miesto - Sovičová Nella

2. miesto - Kinská Katarína

3. miesto - Diničová Alžbeta

Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalší rok a nových súťažiacich.

 Popoludnie v Minizoo

 

 Popoludnie v Kinderkove

 

 Pexesový kráľ a kráľovná

Počas upršaných dní sme si v ŠKD opäť precvičili pozornosť, bystrosť a dobrú pamäť. Deti medzi sebou súťažili v obľúbenej hre pexeso o titul PEXESOVÝ KRÁĽ A  KRÁĽOVNÁ.

Triedne kolo:

Dievčatá:

1. miesto - Poldruháková Stelka

2. miesto - Cimprichová Radka

3. miesto - Barnová Viktória

Chlapci:

1. miesto - Čornanič Marek

2. miesto - Miško Štefan

3. miesto - Kerekanič Ján

Víťazi sa zúčastnili aj mestského kola v CVČ, kde nás potešili chlapci a získali:

 2. miesto - Miško Štefan

 3. miesto - Čoranič Marek

Víťazom blahoželáme.

 

 Letná olympiáda

 

 Kresba na asfalt

 

 Kačička v jazierku

 

 Tanečné popoludnie

Dáždik nás nepustil vonku, tak si II. a V. oddelenie ŠKD urobilo tanečné popoludnie v triede pri hudbe.

 

 Zmrzlinkové popoludnie

Príjemné popoludnie strávili deti II. a V. oddelenia ŠKD, kde navštívili cukráreň a pochutili si na osviežujúcej zmrzline.

 

 Deň matiek

Našim mamičkám k ich sviatku sme my, deti II. oddelenia, pripravili pozdravy a malý kvietok. S darčekmi skrývajúc v školských taškách sme odchádzali domov a tešili sa, ako prekvapíme mamičky našimi výtvormi, ktoré sme zhotovili vlastnoručne. Drahé mamičky, z celého srdca Vám ďakujeme!

 Naše práce v kaštieli

Aj naše šikovné deti prispeli svojimi prácami k veľkonočnej výzdobe priestorov kaštieľa. S radosťou ich odniesli a zároveň
si prehliadli výstavu zaujímavých obrazov. Cestou do školy navštívili cukráreň. Bolo to super popoludnie.

 Ako sme sadili fialky

 

 Návšteva knižnice v kaštieli

 

 

 Veľkonočný poklad ŠKD

Deti II. a IV. oddelenia školského klubu si vyskúšali svoju šikovnosť a pozornosť pri hľadaní veľkonočného pokladu v areáli našej školy. Na každého hľadača čakala sladká odmena a diplom za usilovnosť. Všetkým prajeme VESELÚ VEĽKÚ NOC!

 Prišla k nám jar

 

 Valentín v ŠKD

Srdiečka kam sa len pozrieme. Naše deti sa rozhodli, že obdarujú svojich blízkych  valentínskym darčekom. Tvorili srdiečka, valentínske pozdravy, či valentínske slniečko.  Malé darčeky isto potešili rodičov, starých rodičov ako aj kamarátov.

 Voľnočasové aktivity

 Kalendár 2019

Nezaháľame, ale usilovne tvoríme. Tvorivých nápadov nie je nikdy dosť a šikovných rúk je v klube veľmi veľa. Výsledkom sú kalendáre na rok 2019.

 Karnevalové masky

Každoročne sa deti tešia na školský karneval, a preto aj tento rok si zhotovili pár zaujímavých masiek.

 Sánkovačka pri kaštieli

Pani ZIMA nám nadelila poriadne nadýchanú perinu a tak sme ju išli vyskúšať do parku pri kaštieli.
Bolo to krásne popoludnie plné zábavy, smiechu, šmýkania a kotrmelcov v snehu.

 

 Vianočná besiedka ŠKD

Najkrajšie sviatky sú zaiste Vianoce. Keď stromček zasvieti všetko sa ligoce. Sú to sviatky, na ktoré sa tešia nielen mladší, ale aj starší.

Vo štvrtok 20. 12. 2018 pozvali deti z 2. B a deti tretieho oddelenia ŠKD svojich rodičov a starých rodičov na vianočné posedenie pri stromčeku. Deti pre svojich najbližších pripravili krásny program plný básničiek a pesničiek s vianočnou tematikou.

 

 Vianočná pošta

Aj tohto roku sme s deťmi písali list Ježiškovi a odniesli svoje priania na poštu.

 Čas radosti, veselosti

 

 Mikuláš v ŠKD

 

 Návšteva kaštieľa

Pri príležitosti 60. výročia ZUŠ sme sa aj my s deťmi boli pozrieť na výstavu prác detí z výtvarného odboru na ZUŠ. Niektoré deti si našli aj svoje práce.

 Naše práce 

 

 Zima v ŠKD

Počúvajte spolu, deti: Čo to hviždí, čo to letí?
Už nám fúka do komína chladná pani meluzína.
My sa jej však nebojíme, dobre v piecke zakúrime.

 Šarkaniáda v CVČ

V stredu 17. 10.  sme sa s deťmi našej ŠKD zúčastnili jesennej akcie CVČ - ŠARKANIÁDY. Deti sa zabavili a vyšantili pri púšťaní šarkanov. Ich snaha bola odmenená vecnými cenami a sladkosťou. Z nášho ŠKD boli ocenené Lívia a Alenka Luptákové  a Mimka Peťová za najvyššie lietajúceho šarkana.

 Popoludnie nielen s pesničkami

 

 Jeseň u nás

 

  Jesenné stromy

Jeseň je plná farieb, nápadov, inšpirácií, jednoducho je krásna a jedinečná. Paletu pestrých farieb prinášame i my deti školského klubu svojimi prácami, posúďte sami.

 

 Jesenná šarkaniáda

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
    Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
    Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

Fotogaléria