Navigácia

Škola je zapojená do projektov:

 

 • INFOVEK

 

 • Škola podporujúca zdravie

 

 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

 

 • Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

 

 • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

 

 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

 

 • Digitálne učivo na dosah

 

 • Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách  

 

 • Moja prvá škola

 

 • IT Akadémia - Vzdelávanie pre 21. storočie

 

 • Výskumníci Vlčích hôr

 

 • Fenomény sveta

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
 • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
  Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

Fotogaléria