Navigácia

Školská jedáleň

Informácie

Výška poplatkov za obedy - platné od 01. 01. 2018

V zmysle Doplnku č. 2 k VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina je v platnosti od 01. 01. 2018  výška poplatkov za obedy:

1. - 4. ročník        1,06 eur / obed

5. - 9. ročník        1,14 eur / obed

Odhlásiť žiaka z obeda je potrebné 1 deň vopred alebo v daný deň ráno do 7.00 hod. osobne alebo telefonicky na čísle 057/762 36 72,0911/937 017.

 

Stravovanie žiakov ohrozených sociálnym vylúčením

Žiak ohrozený sociálnym vylúčením má nárok na obed iba vtedy, ak je prítomný na vyučovaní. Ak chýba, musí byť odhlásený z obeda - u vedúcej ŠJ, a to jeden deň vopred alebo v daný deň ráno do 7.00 hod. osobne alebo telefonicky na čísle 057/762 36 72,0911/937 017.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
    Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
    Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

Fotogaléria