Navigácia

Školská jedáleň

Informácie

 

Školský rok 2019/2020

V súvislosti so štátnym príspevkom na stravovanie a dodatkom č. 4 VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina sa výška príspevku na stravu určuje od 1. 9. 2019 takto:

- obed pre žiaka 1. stupňa - 1,20 € (rodič dopláca 0,00 €)

- obed pre žiaka 2. stupňa – 1,28 € (rodič dopláca 0,08 € za každý odobratý obed)

 

Podmienky stravovania v školskej jedálni od 1. 9. 2019.pdf

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
    Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
    Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

Fotogaléria