Navigácia

Šk. rok 2019/2020

Šk. rok 2019/2020

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

OKRESNÉ KOLO

Kategória F (6. - 7. ročník)

2. miesto - Nella Hricková 6. A

6. miesto - Slavomír Čornanič 7. B

11. miesto - Marek Galanda 7. A

Kategória G (5. ročník)

1. miesto - Ema Čornaničová 5. B

 

Pripravovala: Mgr. Ľudmila Gicová

 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

OBVODNÉ KOLO

Kategória C (8. - 9. ročník)

Teoreticko-praktická časť

3. miesto - Lenka Neumannová 8. B

5. meisto - Sára Sičáková 8. B

Projektová časť

1. miesto - Sofia Kuliková 8. B

4. miesto - Sofia Plišková 9. B

 

Pripravovali: MVDr. Erika Petříková, Mgr. Katarína Petříková

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

OBVODNÉ KOLO

5. ročník

1. miesto - Oliver Galajda 5. B

2. - 5. miesto - Marianna Galandová 5. B

9. - 14. miesto - Miriam Džuberová 5. A

9. - 14. miesto - Tibor Gecse 5. B

9. ročník

2. - 3. miesto - Júlia Ihnatová 9. B

4. - 5. miesto - Adam Glogovský 9. A

 

Pripravovali: vyučujúci matematiky

 

ŠALIANSKY MAŤKO

OKRESNÉ KOLO

3. miesto - Aurel Huňara 6. B

 

Pripravovala: PaedDr. Anna Galandová

 

REINTER GPX V ŠACHU MLÁDEŽE 

3.kolo

Kategória C14

3. miesto - Aurel Huňara 6. B

Kategória D8

2. miesto - Olívia Huňarová 1. B

Kategória D11

2. miesto - Michaela Čornaničová 5. A

3. miesto - Jana Riľaková 5. A

Kategória D14

3. miesto - Emma Hudáková 5. A

Konečné poradie 

1. miesto - Ján Hudák 5. A

1. kolo

Dievčatá D8

1. miesto - Olívia Huňarová 1. B

Dievčatá D11

1. miesto - Michaela Čornaničová 5. A

2. miesto - Vanessa Kocúrová 5. A

Dievčatá D14

3. miesto - Nella Hricková 6. A

 

Pripravovala: Marta Andrejčíková

 

PYTAGORIÁDA

ŠKOLSKÉ KOLO

3. ročník

1. miesto - Lea Beneová 3. A

2. miesto - Nina Andrejčíková 3. A

3. miesto - Štefan Miško 3. B

4. ročník

1. miesto - Katarína Kinská 4. B

2. miesto - Miriam Bálintová 4. B

3. miesto - Sára Legemzová 4. B

4. miesto - Maroš Hribik 4. C

5. miesto - Eliška Hrehová 4. C

5. ročník

1. miesto - Ján Hudák 5. A

2. miesto - Maroš Iliško 5. B

2. miesto - Dávid Durkaj 5. B

3. miesto - Oliver Galajda 5. B

4. miesto - Veronika Neumannová 5. A

5. miesto - Marianna Galandová 5. B

6. miesto - Ema Škumaničová 5. B

6. miesto - Laura Cvanigová 5. B

7. miesto - Ema Čornaničová 5. B

7. miesto - Jessica Zelenáková 5. B

6. ročník

1. miesto - Nella Hricková 6. A

2. miesto - Lukáš Tkačuk 6. A

3. miesto - Róbert Leňko 6. A

4. miesto - Branislav Piliar 6. B

5. miesto - Nina Čornaničová 6. A

6. miesto - Alexandra Glotková 6. A

7. miesto - Aurel Huňara 6. B

7. ročník

1. miesto - Slavomír Čornanič 7. B

2. miesto - Terézia Jankajová 7. B

3. miesto - Filip Juško 7. A

4. miesto - Nina Daniela Fedinová 7. A

8. ročník

1. miesto - Patrik Tkačuk 8. B

 

Pripravovali: vyučujúci matematiky

 

 

FLOORBALL SK LIGA

2. miesto - družstvo chlapcov

 

Pripravoval: Mgr. Marián Pčola

 

Na potulkách s angličtinou

1. kolo - Shakespeare´s day

I. kategória: 3. - 4. ročník ZŠ

PRÓZA

3. miesto - Erika Dubjak 4. B

II. kategória: 5. - 7. ročník ZŠ

PRÓZA

3. miesto - Ema Škumaničová 5. B

III. kategória: 8. - 9. ročník

PRÓZA

1. miesto - Michal Švajka 8. B

Pripravovali: vyučujúce anglického jazyka

 

Cezpoľný beh

OKRESNÉ KOLO

Chlapci:

3. miesto - Peter Fedorco 9. A

4. miesto - Jakub Suchý 9. A

10. miesto - Tomáš Špitalik 9. A

Družstvo chlapcov - 2. miesto

Dievčatá:

3. miesto - Annamária Butalová 8. A

13. miesto - Júlia Ihnatová 9. B

14. miesto - Tamara Haburajová 8. B

Družstvo dievčat - 4. miesto

 

Pripravoval: Mgr. Marián Pčola

 

Dlhodobá liga v šachu

4. kolo

Chlapci 1. - 4. ročník

1. miesto - Timur Pacoľak 3. A

2. miesto - Filip Tomek 3. A

3. miesto - Alex Aliji 4. A

Chlapci 5. - 7. ročník

3. miesto - Ján Hudák 5. A

Dievčatá 5. - 7. ročník

2. miesto - Jana Riľaková 5. A

3. miesto - Emma Hudáková 5. A

3. kolo

Chlapci 1. - 4. ročník

2. miesto - Filip Tomek 3. A

3. miesto - Alex Aliji 4. A

Chlapci 5. - 7. ročník

2. miesto - Ján Hudák 5. A

Chlapci 8. - 9. ročník

2. miesto - Oliver Laurič 8. A

Dievčatá 1. - 4. ročník

3. miesto - Olívia Huňarová 1. B

Dievčatá 5. - 7. ročník

2. miesto - Nella Hricková 6. A

3. miesto - Michaela Čornaničová 5. A

2. kolo

Chlapci 1. - 4. ročník

1. miesto - Timur Pacoľak 3. A

Chlapci 5. - 7. ročník

1. miesto - Ján Hudák 5. A

Chlapci 8. - 9. ročník

2. miesto - Oliver Laurič 8. B

Dievčatá 5. - 7. ročník

2. miesto - Michaela Čornaničová 5. A

3. miesto - Nella Hricková 6. A

1. kolo

Chlapci 1. - 4. ročník

1. miesto - Filip Tomek 3. A

3. miesto - Timur Pacoľak 3. A

Chlapci 5. - 7. ročník

3. miesto - Aurel Huňara 6. B

Chlapci 8. - 9. ročník

3. miesto - Oliver Laurič 8. B

Dievčatá 5. - 7. ročník

2. miesto - Nella Hricková 6. A

3. miesto - Vanessa Kocúrová 5. A

Dievčatá 8. - 9. ročník

2. miesto - Ivana Telváková 9. A

 

Pripravovala: Marta Andrejčíková

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
    Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
    Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

Fotogaléria