Navigácia

Šk. rok 2018/2019 Šk. rok 2017/2018

Šk. rok 2018/2019

Malý futbal starších žiakov

OKRESNÉ KOLO

1. miesto - družstvo chlapcov

Pripravoval: Mgr. Marián Pčola

 

Malý futbal mladších žiakov

OKRESNÉ KOLO

1. miesto - družstvo chlapcov

Pripravoval: Mgr. Marián Pčola

 

Memoriál Juraja Mochorovčáka v šachu

Dievčatá 4. - 5. ročník

1. miesto - Nella Hricková 5. A

2. miesto - Vanessa Kocúrová 4. A

3. miesto - Michaela Čornaničová 4. A

Chlapci 1. - 3. ročník

2. miesto - Timur Pacoľak 2. A

3. miesto - Filip Tomek 2. A

Chlapci 4. - 5. ročník

1. miesto - Ján Hudák 4. A

2. miesto - Alex Sičák 4. A

3. miesto - Aurel Huňara 5. B

Pripravovala: Marta Andrejčíková

 

Mladý záchranár CO

4. miesto - zmiešané družstvo

Pripravoval: Mgr. Ivan Bandurčin

 

Florbal

OKRESNÉ KOLO

1. miesto - družstvo chlapcov

Pripravoval: Mgr. Marián Pčola

 

Môj obľúbený knižný hrdina - výtvarná súťaž

1. miesto - Veronika Korucová 9. C

2. miesto - Lenka Fedorcová 9. C

Cena organizátora - Simona Holotová 9. C

Pripravovala: Mgr. Ľubica Talarovičová

 

GPX v šachu mládeže

KOLO - OBLASŤ VÝCHOD

Kategória C11

4. miesto - Ján Hudák 4. A

 

OKRESNÉ KOLO

Kategória D 11

1. miesto - Michaela Čornaničová 4. A

2. miesto - Vanessa Kocúrová 4. A

3. miesto - Jana Riľaková 4. A

Pripravovala: Marta Andrejčíková

 

Biologická olympiáda

OKRESNÉ KOLO

Kategória C

Teoreticko-praktická časť

6. miesto - Sarah Jušková 8. A

7. miesto - Sofia Plišková 8. B

Projektová časť

3. miesto - Sofia Plišková 8. B

Kategória D

Teoreticko-praktická časť

4. miesto - Sára Sičáková 7. B

5. miesto - Lenka Neumannová 7. B

Projektová časť

1. miesto - Sofia Kulíková 7. B

2. miesto - Nicole Mokráň 7. B

Kategória E

Zoológia

3. miesto - Nella Hricková 5. A

4. miesto - Pažurová Anna Mária 5. B

Pripravovali: MVDr. Erika Petříková, Mgr. Katarína Petříková

 

Dejepisná olympiáda

OKRESNÉ KOLO

Kategória F (6. ročník)

1. miesto - Slavomír Čornanič 6. B

3. miesto - Filip Juško 6. A

Kategória E (7. ročník)

1. miesto - Boris Kovaľ 7. A

Kategória D (8. ročník)

2. miesto - Júlia Ihnatová 8. B

3. miesto - Sofia Plišková 8. B

Kategória C (9. ročník)

2. miesto - Viktória Šmajdová 9. A

4. miesto - Simona Peterová 9. A

Pripravovali: Mgr. Emília Kimáková, Mgr. Daniela Bakajsová

 

Geografická olympiáda

OKRESNÉ KOLO

Kategória G (5. ročník)

1. miesto - Anna Mária Pažurová 5. B

3. miesto - Karolína Felšöci 5. B

Kategória F (6. - 7. ročník)

3. miesto - Daniel Bodnár 7. A

Pripravovala: Mgr. Ľudmila Gicová

 

Matematická olympiáda

OBVODNÉ KOLO

Kategória Z5

1. miesto - Karolína Felšöci 5. B

3. miesto - Róbert Leňko 5. A

6. miesto - Adam Štofik 5. A

7. miesto - Nella Hricková 5. A

8. miesto - Ján Štefanov 5. A

Kategória Z7

3. miesto - Lenka Neumannová 7. B

Pripravovali: Mgr. Pavel Bakajsa, RNDr. Jarmila Venhačová

 

Šaliansky Maťko

OKRESNÉ KOLO

3. miesto - Aurel Huňara 5. B

Pripravovala: PaedDr. Anna Galandová

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

OKRESNÉ KOLO

Kategória 1.A

1. miesto - Boris Bober 7. A

Pripravovala: vyučujúce nemeckého jazyka

 

Olympiáda v anglickom jazyku

OKRESNÉ KOLO

Kategória 1A

2. miesto - Boris Kovaľ 7. A

Kategória 1B

3. miesto - Adam Savka 9. A

Pripravovali: PaedDr. Mária Bobelová, Mgr. Daniela Bakajsová

 

Florbal SK Liga

OKRESNÉ KOLO

1. miesto - družstvo chlapcov

Pripravoval: Mgr. Marián Pčola

 

Florbal TV JOJ Nadácia - Florbal SK Liga

3. miesto - družstvo dievčat

Pripravoval: Mgr. Daniel Lupták

 

Pytagoriáda

OKRESNÉ KOLO

3. ročník

2. miesto - Miriam Bálintová 3. B

5. miesto - Katarína Kinská 3. B

4. ročník

6. miesto - Miriam Džuberová 4. C

6. miesto - Daniel Gonda 4. B

10. miesto - Ján Hudák 4. A

15. miesto - Ema Čornaničová 4. B

15. miesto - Marianna Galandová 4. B

17. miesto - Martin Diňa 4. B

5. ročník

1. miesto - Karolína Felšöci 5. B

7. miesto - Nella Hricková 5. A

6. ročník

5. miesto - Nina Daniela Fedinová 6. A

7. ročník

2. miesto - Lena Neumannová 7. B

 

ŠKOLSKÉ KOLO

3. ročník

1. miesto - Miriam Bálintová 3. B

2. miesto - Katarína Kinská 3. B

3. miesto - Michaela Matisová 3. B

4. ročník

1. miesto - Ema Čornaničová 4. B

2. miesto - Ján Hudák 4. A

3. miesto - Maroš Iliško 4. C

3. miesto - Miriam Džuberová4. C

3. miesto - Diana Dunajová 4. C

4. miesto - Martin Diňa 4. B

5. miesto - Daniel Gonda 4. B

6. miesto - Veronika Neumannová 4. A

6. miesto - Marianna Galandová 4. B

6. miesto - Dominika Čopáková 4. B

5. ročník

1. miesto - Adam Štofík 5. A

2. miesto - Nella Hricková 5. A

3. miesto - Ján Štefanov 5. A

4. miesto - Lukáš Tkačuk 5. A

5. miesto - Karolína Felšöci 5. B

6. miesto - Jaroslav Tokár 5. A

7. miesto - Tamara Dyrková 5. B

7. miesto - Branislav Piliar 5. B

8. miesto - Róbert Leňko 5. A

9. miesto - Anna Mária Pažurová 5. B

10. miesto - Aurel Huňara 5. B

6. ročník

1. miesto - Nina Daniela Fedinová 6. A

2. miesto - Terézia Jankajová 6. B

3. miesto - Filip Juško 6. A

7. ročník

1. miesto - Patrik Tkačuk 7. B

2. miesto - Lenka Neumannová 7. B

8. ročník

1. miesto - Júlia Ihnatová 8. B

2. miesto - Adam Glogovský 8. A

Pripravovali: vyučujúci matematiky

 

Shakespeare´s day (prednes poézie a prózy v anglickom jazyku)

1. kategória

PRÓZA

1. miesto - Aneta Bognerová 4. C

POÉZIA

2. miesto - Damian Čornanič 3. B

Pripravovali: vyučujúce anglického jazyka

 

 

Cezpoľný beh

OKRESNÉ KOLO

1. miesto - družstvo chlapcov (umiestnenie: 2. miesto - Matúš Lajtar, 5. miesto - Adrián Toth, 7. miesto - Patrik Švajka)

KRAJSKÉ KOLO

21. miesto - Matúš Lajtar

25. miesto - Adrián Toth

33. miesto - Patrik Švajka

Pripravoval: Mgr. Marián Pčola

 

Stolný tenis

OKRESNÉ KOLO

3. miesto - družstvo chlapcov

4. miesto - družstvo dievčat

Pripravoval: Mgr. Marián Pčola, Mgr. Daniel Lupták

 

Z úcty k šedinám - výtvarná súťaž

1. miesto - Veronika Korucová 9. C

2. miesto - Simona Holotová 9. C

2. miesto - Tamara Chochoľaková 7. A

3. miesto - Michaela Bandurová 7. A

Pripravovala: Mgr. Ľubica Talarovičová

 

Školské majstrovstvá v zrýchlenom šachu

OKRESNÉ KOLO

Dievčatá:

1. miesto - Viktória Šmajdová 9. A

3. miesto - Daniela Dudášová 9. A

KRAJSKÉ KOLO

Dievčatá:

12. miesto - Daniela Dudášová 9. A

15. miesto - Viktória Šmajdová 9. A

MAJSTROVSTVÁ SR

Družstvo A - 13. miesto

Družstvo B - 15. miesto

Pripravovala: Marta Andrejčíková

 

Dlhodobá liga v šachu

Konečné poradie (finále):

Chlapci 1. - 4. ročník

1. miesto - Ján Hudák 4. A

2. miesto - Alex Sičák 4. A

3. miesto - Filip Tomek 2. A

Dievčatá 1. - 4. ročník

2. miesto - Vanessa Kocúrová 4. A

Dievčatá 8. - 9. ročník

1. miesto - Viktória Šmajdová 9. A

3. miesto - Daniela Dudášová 9. A

8. kolo

Chlapci 1. - 4. ročník

1. miesto - Ján Hudák 4. A

Chlapci 8. - 9. ročník

2. miesto - Jakub Surmaj 9. A

Dievčatá 1. - 4. ročník

1. miesto - Michaela Čornaničová 4. A

2. miesto - Timea Jaňovková 4. B

Dievčatá 8. - 9. ročník

1. miesto - Viktória Šmajdová 9. A

7. kolo

Chlapci 1. - 4. ročník

1. miesto - Ján Hudák 4. A

2. miesto - Timur Pacoľak 2. A

3. miesto - Alex Sičák 2. A

Dievčatá 1. - 4. ročník

2. miesto - Vanessa Kocúrová 4. A

Dievčatá 8. - 9. ročník

2. miesto - Ivana Telváková 8. A

3. miesto - Viktória Šmajdová 9. A

6. kolo

Chlapci 1. - 4. ročník

1. miesto - Ján Hudák 4. A

3. miesto - Alex Sičák 4. A

Chlapci 8. - 9. ročník

2. miesto - Jakub Surmaj 9. A

Dievčatá 1. - 4. ročník

3. miesto - Michaela Čornaničová 4. A

Dievčatá 8. - 9. ročník

1. miesto - Daniela Dudášová 9. A

3. miesto - Ivana Telváková 8. A

5. kolo

Chlapci 1. - 4. ročník

1. miesto - Ján Hudák 4. A

2. miesto - Alex Sičák 4. A

Chlapci 8. - 9. ročník

1. miesto - Jakub Surmaj 9. A

Dievčatá 1. - 4. ročník

2. miesto - Michaela Čornaničová 4. A

3. miesto - Emma Hudáková 4. A

Dievčatá 5. - 7. ročník

3. miesto - Nella Hricková 5. A

Dievčatá 8. - 9. ročník

2. miesto - Viktória Šmajdová 9. A

3. miesto - Daniela Dudášová 9. A

4. kolo

Chlapci 1. - 4. ročník

1. miesto - Ján Hudák 4. A

2. miesto - Alex Sičák 4. A

3. miesto - Filip Tomek 2. A

Chlapci 8. - 9. ročník

3. miesto - Jakub Surmaj 9. A

Dievčatá 1. - 4. ročník

1. miesto - Vanessa Kocúrová 4. A

Dievčatá 5. - 7. ročník

3. miesto - Nella Hricková 5. A

Dievčatá 8. - 9. ročník

1. miesto - Viktória Šmajdová 9. A

2. miesto - Daniela Dudášová 9. A

3. kolo

Chlapci 1. - 4. ročník

1. miesto - Ján Hudák 4. A

2. miesto - Alex Sičák 4. A

3. miesto - Filip Tomek 2. A

Chlapci 5. - 7. ročník

3. miesto - Aurel huňara 5. B

Chlapci 8. - 9. ročník 

2. miesto - Jakub Surmaj 9. A

Dievčatá 1. - 4. ročník

2. miesto - Jana Riľaková 4. A

3. miesto - Vanessa Kocúrová 4. A

Dievčatá 5. - 7. ročník

3. miesto - Nella Hricková 5. A

Dievčatá 8. - 9. ročník

1. miesto - Daniela Dudášová 9. A

2. miesto - Viktória Šmajdová 9. A

2. kolo

Chlapci 1. - 4. ročník

1. miesto - Ján Hudák 4. A

2. miesto - Alex Sičák 3. A

3. miesto - Filip Tomek 2. A

Dievčatá 1. - 4. ročník

1. miesto - Vanessa Kocúrová 4. A

3. miesto - Michaela Čornaničová 4. A

Dievčatá 5. - 7. ročník

2. miesto - Nella Hricková 5. A

Dievčatá 8. - 9. ročník

1. miesto - Daniela Dudášová 9. A

2. miesto - Viktória Šmajdová 9. A

1. kolo

Chlapci 1. - 4. ročník:

1. miesto - Ján Hudák 4. A

2. miesto - Alex Sičák 4. A

Chlapci 5. - 7. ročník:

4. miesto - Aurel Huňara 5. B

Dievčatá 1. - 4. ročník

2. miesto - Sofia Šiňorová 4. A

3. miesto - Jana Riľaková 4. A

Dievčatá 5. - 7. ročník

3. miesto - Nella Hricková 5. A

Dievčatá 8. - 9. ročník

1. miesto - Viktória Šmajdová 9. A

3. miesto - Daniela Dudášová 9. A

Pripravovala: Marta Andrejčíková

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
    Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
    Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

Fotogaléria