Navigácia

2018/2019

Záujmové krúžky v školskom roku 2019/2020

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Astronomicko-turistický krúžok

Mgr. Daniel Lupták

Dejepisný krúžok  6. - 9. ročník

Mgr. Emília Kimáková

Dejepisný krúžok  5. a 9. ročník

Mgr. Daniela Bakajsová

Geografický krúžok 5. - 8. ročník 

Mgr. Ľudmila Gicová

Gitara a ukulele  

Mgr. Eduard Chrin

Hravá angličtina 2. ročník

Mgr. Erika Gerbócová

Hravá slovenčina 1. – 2. ročník

Mgr. Božena Kucerová

Hravá matematika 1. ročník

PaedDr. Jana Vološinová

Hudobno-umelecký krúžok (školská kapela)

Bc. Jaroslav Gruber

Ľudové remeslá 5. – 9. ročník

Mgr. Ľubica Talarovičová

Matematický krúžok  3. – 4. ročník

Mgr. Nadežda Janečková

Matematický krúžok  3. – 4. ročník

Ing. Ľubica Paločková

Matematický krúžok  6. – 9. ročník

Mgr. Pavel Bakajsa

Matematický krúžok  5. a 7. ročník

Ing. Iveta Fečíková

Matematický krúžok  5., 6.  a 8. ročník

RNDr. Jarmila Venhačová

Počítačový krúžok  3. - 4. ročník

Mgr. Iveta Cenknerová

Počítačový krúžok 5. – 9. ročník

Mgr. Jaroslav Kimák

Prírodovedný krúžok  5. - 9. ročník

MVDr. Erika Petříková

Šachový krúžok 3. – 9. ročník

Marta Andrejčíková

Zdravotnícky krúžok 3. – 8. ročník

Mgr. Katarína Petříková

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
    Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
    Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

Fotogaléria