Navigácia

2018/2019

Záujmové krúžky v školskom roku 2018/2019

 

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Čitateľský krúžok

Bc. Beáta Pľutová

Dejepisný krúžok  6. - 8. ročník

Mgr. Emília Kimáková

Dejepisný krúžok  9. ročník

Mgr. Daniela Bakajsová

Futbalový krúžok 5. – 9. ročník

Mgr. Marián Pčola

Geografický krúžok 7. - 9. ročník 

Mgr. Ľudmila Gicová

Gitarový krúžok

Mgr. Eduard Chrin

Hravá angličtina 1. ročník

Mgr. Erika Gerbócová

Hravá slovenčina 1. – 2. ročník

Mgr. Božena Kucerová

Hudobno-umelecký krúžok (školská kapela)

Bc. Jaroslav Gruber

Literárny krúžok 9. ročník

Mgr. Kristína Krupová

Ľudové remeslá 5. – 9. ročník

Mgr. Ľubica Talarovičová

Malý zdravotník 3. ročník

PaedDr. Jana Vološinová

Matematický krúžok  3. – 4. ročník

Mgr. Nadežda Janečková

Matematický krúžok 3. a 7. ročník

Ing. Ľubica Paločková

Matematický krúžok  5., 7., 8. ročník

Mgr. Pavel Bakajsa

Matematický krúžok  4. a 6. ročník

Ing. Iveta Fečíková

Matematický krúžok  5. a 9. ročník

RNDr. Jarmila Venhačová

Počítačový krúžok  3. - 4. ročník

Mgr. Iveta Cenknerová

Počítačový krúžok 5. – 7. ročník

Mgr. Jaroslav Kimák

Prírodovedný krúžok  5. - 9. ročník

MVDr. Erika Petříková

Šachový krúžok

Marta Andrejčíková

Turistický krúžok

Mgr. Daniel Lupták

Volejbalový krúžok 5. – 9. ročník

Mgr. Pavel Bakajsa

Zdravotnícky krúžok 4. – 6. ročník

Mgr. Katarína Petříková

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
    Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
    Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

Fotogaléria