Navigácia

Zoznam členov rady školy Štatút rady školy

 

 

Funkcia

Meno a priezvisko

Členenie

Predseda

Mgr. Emília Kimáková

za pedag. zamestnancov

Podpredseda

Mgr. Iveta Cenknerová

za pedag. zamestnancov

Tajomník

Silvia Gerbocová

za ostatných zamestnancov

Člen

Ľubica Hlodanová

za rodičov

Člen

Monika Glogovská

za rodičov

Člen

Ing. Denisa Bognerová

za rodičov

Člen

Ing. Tomáš Harmaňoš

za rodičov

Člen

Mgr. Peter Hasin

za zriaďovateľa

Člen

JUDr. Dušan Hačko

za zriaďovateľa

Člen

Peter Vološin

za zriaďovateľa

Člen

Ing. Dana Mariničová

za zriaďovateľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
    Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
    Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

Fotogaléria