Navigácia

Testovanie 5 Testovanie 9

 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

školský rok 2018/2019

 

Dňa 21. novembra 2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom

Testovanie 5 – 2018

 

 

Testovanie  je určené  všetkým  žiakom  5. ročníka. Žiaci budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Informácie k Testovaniu 5 - 2018 nájdete na stránke http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

 

NÚCEM základným školám, ktoré majú licencie do elektronického testovacieho systému e-Test (aj naša škola), sprístupní

v dňoch 5. – 7. novembra 2018 elektronické testy vhodné pre prípravu žiakov na T5-2018 zo všetkých testovaných predmetov. 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
    Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
    Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

Fotogaléria