Navigácia

Pondelok 24. 11. 2014

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Novinky

 • 11. november 2014 bol pre žiakov I.A najdôležitejším dňom v ich prváckom živote. Všetci sa zúčastnili slávnostnej imatrikulácie – prijímania do Cechu prvákov. Úvod programu patril pekným básničkám a pesničkám, ktoré sa žiaci naučili od začiatku školského roka. Po nich nasledoval Prvácky sľub, ktorý prečítala prváčka N. Čornaničová. Každý prvák za vyslovené „Tak sľubujem!“, bol prijatý do Cechu prvákov. Z rúk p. zástupkyne Mgr. N. Janečkovej si prebral Osvedčenie, ktoré im bude navždy pripomínať tieto slávnostné chvíle.

 • Záložka patrí ku knihe odjakživa, a vďaka nej už deti viac nezabudnú, kde prestali čítať svoju obľúbenú knižku. Preto sme v ŠKD v rámci záujmovej činnosti vyrobili jednoduché záložky do knihy. Želáme si, aby sme s novou záložkou prežili pekné zážitky pri čítaní našich obľúbených kníh.

 • Žiaci 3. C, 4. A a 4.B triedy využili akciu Vlakom do múzeí a  dňa 28. októbra v utorok  sa vybrali do Košíc. Cieľom exkurzie bola návšteva Planetária Slovenského technického múzea  v Košiciach.

   Samotné planetárium je optický prístroj, vďaka ktorému bola žiakom prevádzaná hviezdna obloha, planéty, Slnko, Mesiac, neobyčajné úkazy a pohyby nebeských telies. Dozvedeli sa o pohyboch Slnka a Mesiaca, jeho  fázach a podobách, ktoré vidíme  zo Zeme. Zaujímavé boli najmä ukážky astronomických znamení a rozprávanie o nich.

 • Dňa 21. 10.2014, v krásne slnečné popoludnie sme sa s deťmi z ŠKD zúčastnili "šarkaniády", úspešnej akcie CVČ v Snine. Deti mali možnosť vyšantiť sa a zažiť plno zábavy. Zasúťažiť si so svojimi šarkanmi v rôznych súťažiach. V kategórii "O najlietavejšieho šarkana" zvíťazila naša žiačka Michaela Bandurová z 3. A.

 • Krásne "babie leto" nás pozvalo do farebného parku. Zahrali sme sa, zasúťažili a dosýtosti vyšantili.

 • Halloween je časom tekvíc, duchov a čarodejníc. Tento sviatok slávime 31.októbra, a tiež ho nazývame - Deň duchov. Deti z ŠKD tento sviatok privítali krásnymi prácami a ukázali, aké sú šikovné a tvorivé. Prinášame Vám niekoľko ukážok našej práce.

 • Činnosť ŠKD poskytuje priestor deťom na dostatočný oddych. Naše deti si radi oddýchnu pri rôznych hrách, výtvarnej činnosti, či pri práci s počítačom. Voľný odpočinok rozvíja schopnosti, nadanie i záujmy primerané ich veku.

 • Dňa 29. septembra 2014 sa v areáli našej školy uskutočnilo veľmi zaujímavé enviromentálne podujatie na ochranu dravých vtákov prezentované českou spoločnosťou ZAYFERUS. V programe bolo predstavených mnoho vtákov - dravcov. Podujatie malo u žiakov veľký úspech.

 • Jeseň zafarbila farbičkami stromy a zavítala aj do ŠKD. Všetci máme radosť z krásnej farebnej jesene, a preto sme kúsok z nej preniesli aj do priestorov ŠKD.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
 • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
  Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

Fotogaléria