Navigácia

Nedeľa 21. 9. 2014

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Novinky

 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

  Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční dňa 2. septembra 2014 o 9. 00 hod. v areáli školy.

 • ZMENA E-MAILOVEJ ADRESY ŠKOLY !!!

  Nová e-mailová adresa školy je: zsstudentskasv@gmail.com

 • ŠKD - MINI PLAYBACK SHOW

  Jedným z pravidelných a vydarených podujatí ŠKD je mini playback show. Predviesť svoje schopnosti nám ukázali naše deti v tejto súťaži. Zmenili sa na populárnych spevákov, tanečníkov a v ,,mini“ prevedení predviedli ,, maxi“ kvalitu. Jednotliví súťažiaci boli naozaj skvelí, čo ocenili aj diváci búrlivým potleskom. Ďakujeme.

 • Školský výlet - deviataci

  V dňoch 10. - 11. júna 2014 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili výletu, počas ktorého navštívili Chrám sv. Jakuba v Levoči, Červený Kláštor a poľské mesto Szczawnicu. Žiaci zažili aj splavovanie Dunajca plťami. Večer po namáhavom dni si oddýchli na opekačke pri ohni.

 • Návšteva pána ministra

  Dňa 9. 6. 2014 v dopoludňajších hodinách navštívil našu školu minister školstva Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. a riaditeľka NÚCEMu PhDr. Romana Kanovská.  Dôvodom ich návštevy bolo ocenenie školy za výsledky v testovaní žiakov 9. ročníka, ktorí v rámci kraja dosiahli najlepšie výsledky. Škola získala nálepku Naj škola 2013/2014. Súčasťou návštevy bola tlačová beseda za účasti médií.

 • ŠKD - Ľahkoatletický trojboj

  Deti spolu s pani vychovávateľkami ŠKD využili pekné počasie na športové popoludnie. Ako každoročne na konci školského roka sa pre deti ŠKD uskutočnil ľahkoatletický trojboj. Súťažilo sa v troch disciplínach: skok z miesta, beh na 60 m a hod kriketovou loptičkou. Do jednotlivých súťaží sa zapojili všetky oddelenia ŠKD. Deti sa snažili podať čo najlepšie výkony, aj keď zápasili s horúcim počasím.

 • ŠKD - Vyhodnotenie súťaží

  V mesiacoch apríl, máj a jún sa v ŠKD uskutočnili súťaže v kresbe na asfalt, dáme a v speve ľudových piesní. Jednotlivé súťaže pripravili a vyhodnotili p. vychovávateľky. Za úspešnú reprezentáciu boli deťom ŠKD odovzdané diplomy a vecné ceny. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme.

 • ŠKD - Dáma

  Spoločenská stolová hra Dáma je dobrým tréningom pamäte, postrehu i sústredenia. Deti rady hrávajú spoločenské hry. Ukázali nám to aj v tejto súťaži ŠKD. Či už chlapcov alebo dievčatá, všetkých táto hra zaujala. O jednotlivých výsledkoch rozhodla taktika a stratégia hráčov. Hráči boli rozdelení do kategórie dievčat a chlapcov 1. - 2., 3. - 4. a 5. ročníka.

 • ŠKD - Spev ľudových piesní

  Spevácka súťaž ŠKD svedčí o tom, že naše deti radi spievajú. Presvedčili nás o tom v speve ľudových piesní. Súťaže sa zúčastnilo 15 detí, ktoré predviedli veľmi dobré výkony a aj publikum bolo ohromné. Konkurencia bola adekvátna. Súťaž zahŕňala kategórie: deti (1. - 2., 3. - 4. ročník) a hlavná cena ŠKD. O víťazoch jednotlivých kategórií rozhodla porota v zložení p. zástupkyne Birkovej a vychovávateliek ŠKD.

 • ŠKD - Vesmír očami detí

  Vesmír je nádherný a nekonečný. A keďže deti sú bytosti tvorivé, zapojili sa do výtvarnej súťaže ŠKD kreslenie na asfalt na tému Vesmír očami detí. Klubkáči sú nielen tvoriví, ale i šikovní a talentovaní. Ukázali to pri jednotlivých kresbách, ktoré hýrili pestrými farbami. Porota v zložení p. zástupkyne Janečkovej a vychovávateliek ŠKD vyhodnotili jednotlivé práce nasledovne:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
 • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
  Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

Fotogaléria