Navigácia

Navigácia

  Utorok 3. 5. 2016
  Počet návštev: 983232

  Vitajte na stránkach našej školy

   

   

  Novinky

  • Druháci z II. A majú radi rozprávkové knihy. Poznajú aj detskú spisovateľku Kristu Bendovú. Na hodine čítanky spoznali obľúbený príbeh o Osmijankovi a jeho priateľovi Osmidunčovi. Svoje predstavy o výzore oboch postavičiek preniesli na papier. Svoju triedu si tak ozdobili rôznymi Osmijankami.

  • Riaditeľstvo  Základnej  školy  na  Študentskej  ulici  v   Snine  oznamuje,  že   dňa    2. mája  2016  podľa zákona 245/2008 § 150 ods. 5, vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 a 518/2010 udeľuje žiakom riaditeľské voľno z dôvodu pravoslávnych sviatkov Veľkej noci.

  • V sobotu 9.4.2016 sa odohralo v Humennom 5. kolo šachovej súťaže GPX v šachu mládeže 2015/2016. Zúčastnili sa ho aj jedenásti naši žiaci, z toho siedmym sa podarilo vybojovať víťazstvo v jednotlivých kategóriách. V kategórii dievčat  do  11  rokov  skončila  na 1. mieste Martina Kulíková IV. B, na  2. mieste Daniela Leňková V. B. V kategórii dievčat do 14 rokov sme obsadili všetky tri miesta: 1. miesto Sofia Vološinová VII. A, 2. miesto Ivana Telváková V. A, 3. miesto Dominika Coganová VII. B. V kategórii chlapcov do 8 rokov bol úspešný Róbert Leňko II. A, ktorý skončil na 3. mieste. V kategórii chlapcov do 14 rokov si 2. miesto odniesol domov Roman Lytvynenko V. B. Blahoželáme.

  • Vážení rodičia!

   Riaditeľstvo Základnej školy na Študentskej ulici v Snine oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 1. apríla 2016 až 30. apríla 2016 na sekretariáte školy. K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

  • Milí rodičia a priatelia školy,

   aj v tomto školskom roku môžete darovať 2% už zaplatenej dane z príjmov na účet nášho Rodičovského združenia. Takto získané finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, na učebné pomôcky. Vyplnené tlačivá odovzdajte priamo na Daňovom úrade alebo triednemu učiteľovi najneskôr do 27. 4. 2016. ĎAKUJEME!

  • Druháci z II.A sa zapojili do projektovej hodiny o reklame. Oboznamovali sa s novým termínom - reklama. Na vyučovaní sa dozvedeli k čomu slúži, ako sa vytvára, kde sa používa. Výsledným produktom projektu boli vlastné reklamné slogany, ktoré ozdobili triedu.

  • V sobotu 2.4.2016 sme sa v rámci turistického krúžku zúčastnili pozorovania žeriavov a iných vtákov v Sennom.

  • Riaditeľstvo školy oznamuje,  že v stredu dňa  6. apríla 2016  podľa zákona 245/2008 § 150 ods. 5, vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 a 518/2010 udeľuje žiakom riaditeľské voľno z dôvodu konania Testovania 9-2016.

  • Dňa 23. 02. 2016 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

   V kategórii žiakov 2. - 4. ročníka súťažilo 15 žiakov. S prednesom prózy sa predstavili: Alexandra Glotková, Kristián Ihnat, Boris Kovaľ, Kaudia Naščáková, Ondrej Uhrin a  Daniel Verbický.

   V prednese poézie sa predstavili,  Michaela Bandurová, Nina Daniela Fedinová,.Tamara Haburajová, Tamara Chochoľaková, Terézia Jankajová, Anna Mária Pažurová, Branislav Piliar a Nina Ručková.

  • V utorok 15.3.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili už 8. ročníka Memoriálu Juraja Mochorovčáka v šachu žiakov 1. - 5. ročníka ZŠ a OG. Pre prvých troch účastníkov v jednotlivých  kategóriách boli pripravené diplomy, medaily a vecné ceny. Nám sa podarilo získať 7 medailí a to zásluhou týchto žiakov:

   1. - 4. ročník:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
   Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
   Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

  Fotogaléria