Navigácia

Navigácia

  Streda 1. 4. 2015
  Počet návštev: 749851

  Vitajte na stránkach našej školy

   

   

  Novinky

  • Dňa 10. 3. 2015 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

   V kategórii žiakov 1., 2. a 3. ročníka súťažilo 24 žiakov. S prednesom prózy sa predstavili: Alexandra Glotková, Karolína Felšȍci, Aurel Huňara, Kristián Ihnát, Sofia Čornaničová, Sofia Tomeková, Veronika Spisarová, Soňa Žukovičová, Nina Fedinová, Karin Karoľová, Terézia Jankajová.

  • Členovia nášho športovo-turistického krúžku sa v sobotu 7. 3. 2015 odhodlali vystúpiť na Sninský kameň. Výstup sa začal v Zemplínskych Hámroch a pokračoval na Janíčkovu skalku, Tri tably a Sninský kameň. Naspäť sme sa šmýkali v hlbokom snehu medzi stromami smerom na Sninu cez Sninské rybníky. Neskoro poobede sme šťastne dorazili domov.

  • Úspech na krajskom kole Technickej olympiády

   Dňa 12. 2. 2015 sa uskutočnilo krajské kolo Technickej olympiády v Prešove. Žiak našej školy Marek Čornanič (VII. A) si svojou zručnosťou, šikovnosťou a teoretickými vedmosťami vybojoval v kategórii B krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme !

  • Darujte nám 2% dane z príjmu

   Važení rodičia a priatelia školy!

    

   Rodičovské združenie pri ZŠ Študentská 1446/9, Snina sa na Vás obracia s prosbou, aby ste venovali 2% dane z príjmu pre školu, ktorú navštevujú Vaše deti. Finančné prostriedky, ktoré Rodičovské združenie takto získa budú použité na:

   - skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

  • Chrípkové prázdniny (19. 2. 2015 - 20. 2. 2015)

   Za účelom predchádzania a zmiernenia šírenia chrípkového ochorenia a na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Humenné vyhlasuje riaditeľstvo školy chrípkové prázdniny v dňoch 19. 2. 2015 - 20. 2. 2015.

   Nástup  do  školy  bude  v  pondelok po jarných prázdninách dňa 2. 3. 2015.

  • Jarné prázdniny (23. 2. 2015 - 27. 2. 2015)

   Jarné prázdniny trvajú v čase od 23. 2. 2015 do 27. 2. 2015. Do školy sa nastupuje v pondelok dňa 2. 3. 2015.

  • Zápis žiakov do 1. ročníka

   Vážení rodičia!

   Riaditeľstvo Základnej školy na Študentskej ulici v Snine oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch od 15. januára 2015 do 15. februára 2015 na sekretariáte školy. K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

  • Rodičovské združenie - 9. ročník

   Dňa 3. 2. 2015 o 15.00 hod. sa v školskej jedálni uskutoční rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. ročníka za účasti zástupcov sninských stredných škôl.

  • Polročné prázdniny

   Polročné prázdniny sú v pondelok 2. februára 2015. Vyučovanie sa začína v utorok 3. februára 2015.

  • Rodičovské združenie

   Važení rodičia!

   V pondelok dňa 12. 1. 2015 o 15.00 hod. sa uskutoční triednické rodičovské združenie.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
   Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
   Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

  Fotogaléria