Navigácia

Navigácia

  Utorok 21. 4. 2015
  Počet návštev: 763310

  Vitajte na stránkach našej školy

   

   

  Novinky

  • Duchnovičov pamätník

   Dňa 17. apríla 2015 sa uskutočnila okresná súťaž v prednese poézie a prózy v ukrajinskom jazyku "Duchnovičov pamätník". Našu školu úspešne rezprezentovala žiačka 9. ročníka Diana Kresilová, získala 1. miesto a postúpilia do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Prešove. Srdečne blahoželáme!

  • Riaditeľské voľno 15. 4. 2015

   Riaditeľstvo  Základnej  školy   na  Študentskej  ulici  v   Snine  oznamuje,  že  v stredu dňa  15. apríla  2015  udeľuje žiakom riaditeľské voľno z dôvodu konania Testovania 9-2015 okrem žiakov, ktorí sa zúčastňujú plaveckého výcviku.

  • Riaditeľské voľno 13. 4. 2015

   Riaditeľstvo  Základnej  školy  na  Študentskej  ulici  v   Snine  oznamuje,  že   v pondelok dňa  13. apríla  2015  udeľuje žiakom riaditeľské voľno z dôvodu pravoslávnych sviatkov Veľkej noci.

  • Úspech na krajskom kole Dejepisnej olympiády

   Dňa 30. 3. 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola Dejepisnej olympiády v Prešove. Žiačka Kristína Ceľuchová VII. A získala 3. miesto, jej spolužiak Daniel Bakajsa skončil na 4. mieste a Oliver Leško VIII. A obsadil vo svojej kategórii 8. miesto. Pripravovala ich Mgr. Emília Kimáková. Všetkým blahoželáme.

  • Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Od r. 1955 si ho každoročne pripomíname. Je to na počesť Mateja Hrebendu (1796-1880), významného buditeľa, ktorý zachraňoval pred skazou staré knihy, zasielal ich do škôl a rôznych inštitúcií a pritom sa zaslúžil o budovanie knižníc. Okrem toho sa už 16. rok koná akcia, ktorú vyhlásila Slovenská asociácia knižníc ,,Týždeň slovenských knižníc. ““ Pri tejto príležitosti aj žiaci našej školy spolu so svojimi pedagógmi navštívili Mestskú knižnicu v Snine, kde sa dozvedeli veľa užitočných informácií o knihách.   Keďže sa naša knižnica nachádza v krásnom klasicistickom kaštieli, zúčastnili sme sa aj výstavy pod názvom Návraty k ľudovému umeniu. Zaujímavé a pozoruhodné boli ľudové predmety, napr. džbány, nábytok, keramické výrobky, ľudové kroje, pastierske palice a rohy. Žiaci mali veľa otázok a za odpovede na nich ďakujeme pracovníčkam mestskej knižnice a sprievodkyni kaštieľa.

  • Dňa 10. 3. 2015 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

   V kategórii žiakov 1., 2. a 3. ročníka súťažilo 24 žiakov. S prednesom prózy sa predstavili: Alexandra Glotková, Karolína Felšȍci, Aurel Huňara, Kristián Ihnát, Sofia Čornaničová, Sofia Tomeková, Veronika Spisarová, Soňa Žukovičová, Nina Fedinová, Karin Karoľová, Terézia Jankajová.

  • Členovia nášho športovo-turistického krúžku sa v sobotu 7. 3. 2015 odhodlali vystúpiť na Sninský kameň. Výstup sa začal v Zemplínskych Hámroch a pokračoval na Janíčkovu skalku, Tri tably a Sninský kameň. Naspäť sme sa šmýkali v hlbokom snehu medzi stromami smerom na Sninu cez Sninské rybníky. Neskoro poobede sme šťastne dorazili domov.

  • Úspech na krajskom kole Technickej olympiády

   Dňa 12. 2. 2015 sa uskutočnilo krajské kolo Technickej olympiády v Prešove. Žiak našej školy Marek Čornanič (VII. A) si svojou zručnosťou, šikovnosťou a teoretickými vedmosťami vybojoval v kategórii B krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme !

  • Darujte nám 2% dane z príjmu

   Važení rodičia a priatelia školy!

    

   Rodičovské združenie pri ZŠ Študentská 1446/9, Snina sa na Vás obracia s prosbou, aby ste venovali 2% dane z príjmu pre školu, ktorú navštevujú Vaše deti. Finančné prostriedky, ktoré Rodičovské združenie takto získa budú použité na:

   - skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

  • Chrípkové prázdniny (19. 2. 2015 - 20. 2. 2015)

   Za účelom predchádzania a zmiernenia šírenia chrípkového ochorenia a na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Humenné vyhlasuje riaditeľstvo školy chrípkové prázdniny v dňoch 19. 2. 2015 - 20. 2. 2015.

   Nástup  do  školy  bude  v  pondelok po jarných prázdninách dňa 2. 3. 2015.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
   Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
   Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

  Fotogaléria