Navigácia

Nedeľa 21. 12. 2014

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Novinky

 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny sa začínajú 22. decembra 2014 a končia sa 7. januára 2015.

  Vyučovanie sa začína 8. januára 2015 (štvrtok).

   

 • CVČ zorganizovalo v našej telocvični turnaj v mixvybíjanej pre ŠKD. Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá (ZŠ Budovateľská, ZŠ POH, ZŠ Komenského a ZŠ Študentská). Naše súťažné družstvo si po výborných výsledkoch vybojovalo 1. miesto. Srdečne blahoželáme!

 • 5. 12. 2014 - Predpoludnie s Mikulášom a jeho pomocníkmi.

 • Dňa 10.12 2014 sa uskutočnila v mestskej športovej hale súťaž „Vedomosti o doprave = bezpečnosť na cestách“ , ktorú organizovala SPŠ v Snine. Našu školu reprezentovali Patrik Harmaňoš a Filip Mandzák, ktorí si za súťažného partnera vylosovali dvojicu reprezentantov ZŠ Klenová. Všetkých  6 mix družstiev  (mestských ZŠ a ZŠ okolitých dedín) súťažilo v kategóriách: dopravné značky, križovatky, výbava bicykla, test z pravidiel cestnej premávky, poskytovania prvej pomoci  a rôznych aktivít zručnosti, obratnosti a kreativity. Počas 10 disciplín sa naše zmiešané družstvo stále držalo na prvých miestach, no v závere zariskovali a obsadili pekné 3. miesto.

 • Víťazstvo v Technickej olympiáde

  Dňa 3. decembra 2014 sa na Strednej priemyselnej škole v Snine konalo obvodné kolo Technickej olympiády. Našu školu výborne reprezentoval žiak 7. A Marek Čornanič, ktorý obsadil v kategórii B 1. miesto v konkurencii 7 žiakov. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Výstupom praktickej časti bolo zhotovenie lietadla z dreva. Škola mala zastúpenie aj v kategórii A, kde súťažili Jakub Mikula a Filip Mika, obaja z 8. A. Obsadili 8. miesto. Súťaže sa zúčastnili aj humenské základné školy. Foto: CVČ

 • Na svete žijú ľudia rôznej pleti a na rôznych kontinentoch. O tom sa vďaka projektu Farebný svet I. A dozvedeli aj prváci I. A triedy. Spoločne sa porozprávali o farbách pleti, prezreli si mapu sveta s kontinentmi, encyklopédie. Na záver si spoločne ozdobili triedu otláčaním svojich dlaní farbami, ktoré sú symbolom kontinentov a nájdu ich aj na olympijských kruhoch.

 • Výzva na predkladanie ponúk - "Nákup počítačovej techniky"

 • Dňa 24. 11. 2014 sa na našej škole konala otvorená hodina pre učiteľov ANJ na 1. stupni ZŠ. Hodinu viedla Daniela Krajňáková so žiakmi 4. ročníka. Cieľom bolo oboznámiť učiteľov s motivačnými aktivitami pri osvojovaní si jazykových zručností vo výučbe anglického jazyka. Na seminári sa zúčastnili aj iní učitelia z okolitých škôl.

 • Spevy môjho rodu

  Dňa 21. novembra 2014 sa uskutočnila obvodná súťažná prehliadka rusínskych piesní "Spevy môjho rodu" v Humennom. Súťaži predchádzalo výberové kolo, ktorého sa zúčastnili speváci z okresov Snina, Humenné, Medzilaborce a Vranov nad Topľou. Za okres Snina vystúpilo za sprievodu ľudovej hudby 8 spevákov. Našu školu úspešne reprezentovala žiačka 5. ročníka Ema Maliničová.

 • 11. november 2014 bol pre žiakov I.A najdôležitejším dňom v ich prváckom živote. Všetci sa zúčastnili slávnostnej imatrikulácie – prijímania do Cechu prvákov. Úvod programu patril pekným básničkám a pesničkám, ktoré sa žiaci naučili od začiatku školského roka. Po nich nasledoval Prvácky sľub, ktorý prečítala prváčka N. Čornaničová. Každý prvák za vyslovené „Tak sľubujem!“, bol prijatý do Cechu prvákov. Z rúk p. zástupkyne Mgr. N. Janečkovej si prebral Osvedčenie, ktoré im bude navždy pripomínať tieto slávnostné chvíle.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
 • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
  Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

Fotogaléria