Navigácia

Navigácia

  Štvrtok 26. 5. 2016
  Počet návštev: 993969

  Vitajte na stránkach našej školy

   

   

  Novinky

  • Žiaci tretieho ročníka 19. mája 2016 navštívili DDI v Sobranciach. Pod vedením kvalifikovaných inštruktorov získavali vedomosti a nadobúdali zručnosti v zdravotnej príprave a dopravenej výchove. Teoretické vedomosti zo zdravotnej prípravy si vyskúšali praktickým cvičením, o.i aj  uložením kamaráta do stabilizovanej polohy. Žiaci sa stali aktívnymi účastníkmi dopravných situácií, a to tak ako vodiči dopravných vozidiel, ako aj chodci. Všetci zvládli pravidlá cestnej premávky a napokon ukázali, že vedia ako sa majú správať a zvládať dopravné situácie.

  • Ani tohto roku sme si nenechali ujsť Šachový turnaj rytiera Johanesa, ktorý sa konal 7. 5. 2016 v krásnych priestoroch Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou. Domov sme si doniesli okrem diplomov aj vecné ceny z remeselnej dielne kaštieľa. Počas turnaja si chlapci a dievčatá mohli vyskúšať streľbu z luku a na záver nás čakala prehliadka Archeoparku s rytierom Johanesom. Umiestnenie našich žiakov:

  • Vo štvrtok 5. 5. 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili v Humennom posledného zo série šiestich GPX turnajov. Okrem cenných bodov do GPX mládeže 2015/2016 získali aj pekné umiestnenie:

   Kategória D8: 2. miesto - Nella Hricková II. A

   Kategória D11: 1. miesto - Daniela Leňková V. B, 2. miesto - Martina Kulíková IV. B

  • Máme za sebou siedme, predposledné kolo žiackej šachovej ligy. No a ako sa nám darilo? V kategórii chlapcov 1. - 4. ročníka skončil na 1. mieste Oliver Laurič IV. B, na  2. mieste Aurel Huňara II. B a na 3. mieste Lukáš Sentivan III. B. V kategórii chlapcov 8. - 9. ročníka získal 3. miesto Rastislav Telvák IX. B. Úspešné boli aj dievčatá, ktoré v kategórii dievčat  1. - 4. ročníka obsadili prvé dve miesta: 1. miesto Daniela Leňková V. B, 2. miesto Martina Kulíková IV. B a v kategórii dievčat 6. - 7. ročníka získala 1. miesto Viktória Šmajdová VI. A a 3. miesto Dominika Coganová VII. B. Posledné kolo, kde sa rozhodne aj o celkovom poradí škôl, nás čaká v polovici mája. Takže držíme palce.

  • Druháci z II. A majú radi rozprávkové knihy. Poznajú aj detskú spisovateľku Kristu Bendovú. Na hodine čítanky spoznali obľúbený príbeh o Osmijankovi a jeho priateľovi Osmidunčovi. Svoje predstavy o výzore oboch postavičiek preniesli na papier. Svoju triedu si tak ozdobili rôznymi Osmijankami.

  • Riaditeľstvo  Základnej  školy  na  Študentskej  ulici  v   Snine  oznamuje,  že   dňa    2. mája  2016  podľa zákona 245/2008 § 150 ods. 5, vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 a 518/2010 udeľuje žiakom riaditeľské voľno z dôvodu pravoslávnych sviatkov Veľkej noci.

  • V sobotu 9.4.2016 sa odohralo v Humennom 5. kolo šachovej súťaže GPX v šachu mládeže 2015/2016. Zúčastnili sa ho aj jedenásti naši žiaci, z toho siedmym sa podarilo vybojovať víťazstvo v jednotlivých kategóriách. V kategórii dievčat  do  11  rokov  skončila  na 1. mieste Martina Kulíková IV. B, na  2. mieste Daniela Leňková V. B. V kategórii dievčat do 14 rokov sme obsadili všetky tri miesta: 1. miesto Sofia Vološinová VII. A, 2. miesto Ivana Telváková V. A, 3. miesto Dominika Coganová VII. B. V kategórii chlapcov do 8 rokov bol úspešný Róbert Leňko II. A, ktorý skončil na 3. mieste. V kategórii chlapcov do 14 rokov si 2. miesto odniesol domov Roman Lytvynenko V. B. Blahoželáme.

  • Vážení rodičia!

   Riaditeľstvo Základnej školy na Študentskej ulici v Snine oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 1. apríla 2016 až 30. apríla 2016 na sekretariáte školy. K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

  • Milí rodičia a priatelia školy,

   aj v tomto školskom roku môžete darovať 2% už zaplatenej dane z príjmov na účet nášho Rodičovského združenia. Takto získané finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, na učebné pomôcky. Vyplnené tlačivá odovzdajte priamo na Daňovom úrade alebo triednemu učiteľovi najneskôr do 27. 4. 2016. ĎAKUJEME!

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
   Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
   Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

  Fotogaléria