Navigácia

Piatok 18. 4. 2014

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Novinky

 • Veľkonočné prázdniny (17. 4. 2014 - 22. 4. 2014)

  Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 17. 4. 2014 a končia v utorok 22. 4. 2014. Do školy sa nastupuje v stredu 23. 4. 2014. Všetkým prajeme príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.

 • Zber papiera

  Zber papiera začína v pondelok 7. apríla 2014. Papier sa bude odoberať každý pracovný deň v čase od 7.00 do 7.40 hod. a od 12.10 do 14.00 hod. v suteréne budovy školy. Upozorňujeme rodičov a žiakov, aby papier určený na zber bol riadne zviazaný alebo uložený v igelitovej taške alebo v igelitovom vreci. Pri väčšom množstve papiera je možný odber počas celého dňa. Zber sa uskutoční približne do polovice mája.

 • Darovanie 2% dane z príjmu

   

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  Rodičovské združenie pri ZŠ Študentská 1446/9 v Snine sa na Vás obracia s prosbou, aby ste venovali 2% dane z príjmu pre školu, ktorú navštevujú Vaše deti. Finančné prostriedky, ktoré Rodičovské združenie získa, budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a na skvalitnenie vybavenia školy.

 • ŠKD - Pohybové aktivity

  Jarné slniečko vylákalo na školský dvor všetky deti ŠKD. Konečne sa dočkali vytúženého šantenia na školskom dvore, pretože hier a naháňačiek nikdy nie je dosť.

 • Jar v ŠKD

  Marec priniesol do ŠKD jar. Žiaci ŠKD privítali jarné počasie svojimi detskými prácami a jarnou výzdobou svojich tried a školskej chodby.

 • ŠKD Návšteva kaštieľa/Marec - mesiac knihy

  S deťmi z ŠKD sme si chceli uctiť tento mesiac a podporiť pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám. V stredu 19. 3. 2014 sme navštívili Mestskú knižnicu v historickej budove novozrekonštruovaného kaštieľa. Deti sa oboznámili so základnými informáciami o knižnici, o požičiavaní kníh a o zaobchádzaní s nimi. Teta knihovníčka si pre nás pripravila pútavé čítanie Ezopových bájok. Deti sa mohli prejsť po knižnici a prezrieť si knihy, ktoré sa v nej nachádzajú. Najviac ich samozrejme zaujali detské rozprávkové knihy. Po viac ako hodinovom pobyte v kráľovstve kníh sme si prezreli aj priestory kaštieľa. Prešli sme sa po muzeálnej časti, v ktorej sa nachádza kúsok histórie nášho mesta. Zaujímavé boli obrovské podzemné pivnice, ale aj prekrásna spoločenská sála.

 • Marec - mesiac knihy

  Z príležitosti mesiaca knihy a týždňa slovenských knižníc si žiaci našej školy prišli dňa 17. 3. 2014 uctiť mimoriadny dar, ktorý je po stáročia studnicou múdrosti - knihy. V Mestskej knižnici v Snine, ktorá sa nachádza v historických priestoroch Sninského kaštieľa, sa žiaci IV. A a IX. B oboznámili s činnosťami knižníc. Plodnou diskusiou, rozborom bájok, prehliadkou priestorov vyjadrili svoj pozitívny vzťah k tomuto pokladu.

 • Hviezdoslavov Kubín školské kolo

  Dňa 27. 2. 2014 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.V kategórii žiakov 1.- 3. ročníka súťažilo 23 žiakov, v kategórii 4. - 6. ročníka  10 žiakov a v kategórii 7. - 9. ročníka 2 žiaci.  Do obvodného kola postupujú žiaci umiestnení na prvých miestach v prednese poézie a v prednese prózy. Výsledky školského kola si môžete pozrieť v sekcii NAŠE ÚSPECHY.

 • Jarné prádzniny (3. 3. 2014 - 7. 3. 2014)

  V pondelok dňa 3. marca 2014 sa začínajú jarné prázdniny. Do školy sa nastupuje v nasledujúci pondelok dňa 10. marca 2014. Všetkým žiakom prajeme príjemné prežitie prázdnin.

 • Rodičovské združenie - 9. ročník

  V stredu dňa 26. 2. 2014 o 15.00 hod. sa v školskej jedálni uskutoční rodičovské združenie pre končiacich žiakov za účasti riaditeľov sninských stredných škôl. Všetkých rodičov srdečne pozývame.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
 • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
  Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

Fotogaléria