Navigácia

Navigácia

  Streda 25. 11. 2015
  Počet návštev: 908949

  Vitajte na stránkach našej školy

   

   

  Novinky

  • iBobor

   V týždni od 9. do 13. novembra sa uskutočnil 9. ročník informatickej súťaže iBobor. Súťažné kolá prebiehali online v tom istom čase na celom Slovensku. Na našej škole sa do tejto súťaže zapojilo spolu 178 žiakov v troch kategóriách: bobríci (47), benjamíni (85) a kadeti (46). Výsledky v rámci školy sú nasledujúce:

   Bobríci (žiaci 3. a 4. ročníka)

  • Žiacka šachová liga

   Dňa 11.11.2015 sa začal už IX. ročník žiackej šachovej ligy. Zúčastnilo sa jej 67 žiakov základných škôl okresu Snina. Zároveň to bolo okresné postupové kolo, z ktorého traja najlepší chlapci  a tri najlepšie dievčatá postúpili na majstrovstvá kraja. Chlapci a dievčatá boli rozdelení do troch kategórií. Chlapci - C10, C13, C15, dievčatá - D10, D13, D15. Umiestnenie našich žiakov bolo nasledovné:

  • V sobotu 7.11. žiaci nášho turisticko-záchranárskeho krúžku vystúpili na kopec Gazdoráň nad priehradou Starina. Gazdoráň je prírodná rezervácia v NP Poloniny od roku 1993.

  • V štvrtok 29.10. naši žiaci z turisticko-záchranárskeho krúžku absolvovali výstup na hranicu s Poľskom do Balnice. Bola to ľahšia túra v NP Poloniny po náučnom chodníku prírodnej rezervácie Udava-Solinka. Žiaci sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií z fauny a flóry NP Poloniny, ktorý sme opäť navštívili. Cestou späť sme nezabudli pozrieť kryptu  padlých vojakov z I. sv. vojny v Osadnom.

  • Jesenné prázdniny

   Jesenné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 29. 10. 2015 a končia v piatok 30.10.2015. Vyučovanie sa začína v pondelok 2. 11. 2015.

  • Vychádzka do prírody a od rána prší. Celá príroda je mokrá a vlhká. Minizoo však na chvíľu rozoženie mračná a zvedaví žiaci tretieho, štvrtého a siedmeho ročníka zabúdajú na vlhko a ukrývanie sa pod dáždnikmi.  Ich pozornosť pútajú krásne zvieratká, pyšné pávy, farebné exotické vtáky, biely zajac, ba aj kozy.  Pozornosti neunikol ani ospalý vlčiak a malý poník. Vytrvalý dážď napokon zahnal žiakov na hojdačky a kolotoč, ukryté pod vysokým košatým stromom.  Ten ako správny dáždnik držal mokré kvapky vysoko v korune. Altánok voňajúci drevom poskytol priestor na výdatné občerstvenie z vlastných zásob.  Dážď na chvíľu prestal a žiaci využili čas na hry na ihrisku a návrat  do školy.

  • Košický zlatý poklad ako hromadný nález starých zlatých mincí patrí medzi najväčšie na svete. Najväčší a najbohatší nález zlatých mincí objavili 24. augusta 1935 pri stavebných prácach v Košiciach v roku 1935.  Tvorí ho 2920 zlatých mincí, dukátov, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz s dĺžkou 2,14 m. Poklad s hmotnosťou 11,5 kg bol uložený v schránke z tepaného medeného plechu s rytými zvieracími motívmi. Vzácnosť objaveného pokladu dokladuje aj vek mincí. Najmladšia pochádza z roku 1679 z kremnickej mincovne.Celosvetovým unikátom je jazdecká medaila kráľa Ferdinanda I. z roku 1541, pretože v tomto zlatom prevedení je jediná na svete. V súčasnosti je poklad v trezore v podzemí hlavnej budovy Východoslovenského múzea v Košiciach.

  • Cezpoľný beh

   Dňa 6.10.2015 sa naši žiaci zúčastnili súťaže ,,cezpoľný beh“, ktorej vyhlasovaťeľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťaž sa konala na starom ihrisku za autobusovou stanicou v dvoch kategóriach, a to v kategórii chlapcov a dievčat.Naši žiaci boli v tejto súťaži úspešní a dosiahli takéto výsledky:

   Kategória chlapcov:

  • V sobotu 10.10. sme s turistickým krúžkom vyšli na Rožok v NP Poloniny. Začali sme v Uličskom Krivom, vystúpili sme na Rožok a došli sme do Uliča.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
   Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
   Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

  Fotogaléria