Navigácia

Piatok 6. 3. 2015

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Novinky

 • Úspech na krajskom kole Technickej olympiády

  Dňa 12. 2. 2015 sa uskutočnilo krajské kolo Technickej olympiády v Prešove. Žiak našej školy Marek Čornanič (VII. A) si svojou zručnosťou, šikovnosťou a teoretickými vedmosťami vybojoval v kategórii B krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme !

 • Darujte nám 2% dane z príjmu

  Važení rodičia a priatelia školy!

   

  Rodičovské združenie pri ZŠ Študentská 1446/9, Snina sa na Vás obracia s prosbou, aby ste venovali 2% dane z príjmu pre školu, ktorú navštevujú Vaše deti. Finančné prostriedky, ktoré Rodičovské združenie takto získa budú použité na:

  - skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

 • Chrípkové prázdniny (19. 2. 2015 - 20. 2. 2015)

  Za účelom predchádzania a zmiernenia šírenia chrípkového ochorenia a na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Humenné vyhlasuje riaditeľstvo školy chrípkové prázdniny v dňoch 19. 2. 2015 - 20. 2. 2015.

  Nástup  do  školy  bude  v  pondelok po jarných prázdninách dňa 2. 3. 2015.

 • Jarné prázdniny (23. 2. 2015 - 27. 2. 2015)

  Jarné prázdniny trvajú v čase od 23. 2. 2015 do 27. 2. 2015. Do školy sa nastupuje v pondelok dňa 2. 3. 2015.

 • Zápis žiakov do 1. ročníka

  Vážení rodičia!

  Riaditeľstvo Základnej školy na Študentskej ulici v Snine oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch od 15. januára 2015 do 15. februára 2015 na sekretariáte školy. K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

 • Rodičovské združenie - 9. ročník

  Dňa 3. 2. 2015 o 15.00 hod. sa v školskej jedálni uskutoční rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. ročníka za účasti zástupcov sninských stredných škôl.

 • Polročné prázdniny

  Polročné prázdniny sú v pondelok 2. februára 2015. Vyučovanie sa začína v utorok 3. februára 2015.

 • Rodičovské združenie

  Važení rodičia!

  V pondelok dňa 12. 1. 2015 o 15.00 hod. sa uskutoční triednické rodičovské združenie.

 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny sa začínajú 22. decembra 2014 a končia sa 7. januára 2015.

  Vyučovanie sa začína 8. januára 2015 (štvrtok).

   

 • CVČ zorganizovalo v našej telocvični turnaj v mixvybíjanej pre ŠKD. Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá (ZŠ Budovateľská, ZŠ POH, ZŠ Komenského a ZŠ Študentská). Naše súťažné družstvo si po výborných výsledkoch vybojovalo 1. miesto. Srdečne blahoželáme!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
  Ulica študentská 1446/9, 069 01 Snina
 • Základná škola: tel. 057/762 25 06, 0911/438 008, fax 057/758 40 21
  Školská jedáleň: 057/762 36 72, 0911/937 017

Fotogaléria